Siūloma rinkti duomenis pagal tokius statistinius rodiklius:
  • Bendras energijos sunaudojimas
  • Energijos sunaudojimas pagal veiklą
  • Naudojamos energijos tipas (atsinaujinančios ir neatsinaujinančios)
  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas — atskirai pagal medžiagas (CO2,CH4 arba N2O)
  • Energijos gamybos galimybės (atsinaujinančios, pavyzdžiui atliekų tvarkymo vietose)

Atgal