Tam, kad būtų galima įsivaizduoti, kaip kinta klimatas ir kaip jis atrodys ateityje, pagal klimato modelius paruošiami klimato scenarijai.

Projekto BalticClimate metu tikslinėms teritorijoms Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje (žr. 1 Pav.) parengti ateities klimato scenarijai, kurie pateikti dešinėje pusėje Susijusiuose dokumentuose (anglų kalba). Pagal šių pranešimų informaciją galite nustatyti, koks klimatas ateityje bus jūsų vietovėje. Jeigu jums neaktuali nei viena iš šių valstybių, naudokite Baltijos jūros regiono ateities klimato scenarijaus informaciją.

Vietinio grėsmių ir galimybių dėl klimato kaitos įvertinimo reikia ir norint žinoti, kaip klimato kaita konkrečiose vietovėse gali paveikti socialines veiklas. Šis įvertinimo proceso etapas yra esminis, kadangi juo klimato sistemos pokyčiai susiejami su poveikiu vietinėms socialinėms veikloms. Taigi, poveikio scenarijai papildo diskusijas apie tai, kas mums čia atsitiks ir suteikia joms pagrindą, o taip pat padeda geriau suprasti pažeidžiamumo jautrumo aspektą.

Tam, kad suprastumėte galimą klimato kaitos poveikį jūsų vietovei, prašome perskaityti poveikio scenarijų apžvagą. Joje pateikiami galimo klimato kaitos poveikio Baltijos jūros regionui scenarijai. Apžvalga skirta padėti tolesniems vietos tyrimams, reikalingiems grėsmių ir galimybių vertinimui bei pažeidžiamumo vertinimui.

1 pav. Tikslinės BalticClimate projekto teritorijos (paspauskite norėdami padidinti)


Sugrįžti į Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas
Toliau skaitykite A užduotį - Suinteresuotųjų šalių nustatymas