1. Įžanga 4. Rezultatai
2. Tikslas 5. Medžiaga ir pasiruošimas
3. Pradiniai duomenys 6. Užduoties instrukcijos


Įžanga

Prieš pradedant grėsmių ir galimybių dėl klimato kaitos įvertinimą, susipažinkite su klimato kaitos problema ir išsiaiškinkite, kaip jūsų nuomone ji paveiks jūsų regioną, įskaitant galinčias atsirasti galimybes (galimybes dėl klimato kaitos) ir problemas (grėsmes dėl klimato kaitos). Tai bus bendra platforma proceso komandos darbui.  

Tikslas

Šios užduoties tikslas yra sistemiškai klasifikuoti grėsmes ir galimybes dėl klimato kaitos jūsų vietovei arba ekonomikos veiklai ar sektoriui.  

Pradiniai duomenys

Ateities klimatas jūsų regione 

Rezultatai

Su klimato kaita susijusių grėsmių ir galimybių sąrašas sudarytas pagal tai, kokio dydžio jūsų nuomone yra grėsmės ir galimybės, bei koks gali būti jų atsiradimo grafikas. Rezultatai bus naudojami kaip pradiniai duomenys II užduotyje ir III užduotyje, kuriose įvardijami klimato, socialiniai bei ekonominiai veiksniai, ir IV užduotyje apie vietinį jautrumą.

Medžiaga ir pasiruošimas

  • Pristatymų lentos popieriaus lapai, prilipdomi lapeliai ir raudonos spalvos žymekliai.

  • Paruoškite pristatymų lentos popieriaus lapą kaip parodyta toliau pateiktame 1 pav. Jeigu dirbate su skirtingomis teritorijomis arba su skirtingais ekonomikos sektoriais, kiekvienai teritorijai arba sektoriui paruoškite po vieną popieriaus lapą. Padalinkite popieriaus lapą į penkias dalis vertikaliai ir horizontaliai, kad būtų lengviau jį dokumentuoti lentelėse.

  • Horizontali ašis: laikas pagal nustatytas grėsmes ir galimybes (pvz. dabar arba 2020, arba 2050, arba 2100 m.)

  • Vertikali ašis: grėsmės arba galimybės svarba, nuo didelės iki mažos.


1 pav. Tinklelis, parodantis grėsmių ir galimybių dėl klimato kaitos dydį bei jų atsiradimo laiką (galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje)

Užduoties instrukcijos

Šią užduotį atlikite atskirai kiekvienai vietinei teritorijai arba ekonominiam sektoriui. Taip pat atskirai apžvelkite grėsmes ir galimybes. 

1. Pradėkite nuo pirmos vietinės teritorijos arba ekonominio sektoriaus. Ant prilipdomų lapelių užrašykite pagrindines grėsmes, su kuriomis susiduriate dabar arba susidursite ateityje. Dirbkite individualiai.

a) Pristatykite grėsmes, kurias nurodė kiekvienas grupės narys ir grupėje aptarkite, kokia tvarka paruoštoje schemoje išdėstyti prilipdomus lapukus su grėsmėmis, atsižvelgiant į:

  • Grėsmės svarbą: jūsų nuomone, ar didelis poveikis turėtų būti jūsų vietinėje teritorijoje arba ekonominiame sektoriuje?

  • Laiką: kada jūsų nuomone ši grėsmė atsiras arba taps pakankamai svarbi, kad pateisintų socialinius veiksmus. Dabar? Visą laiką? Ateityje? Konkrečiu laiku, pavyzdžiui krizės metu? Aptarkite neaiškias grėsmes.

b) Schemoje išdėstę visas grėsmes, nustatykite tas, kurios yra konkrečiai susiję su klimatu ir pažymėkite jas raudonu žymekliu. Taip pat užrašykite, kodėl taip manote.

c) Įrašykite daugiau su klimatu susijusių grėsmių. 

2. Pakartokite tą pačią užduotį (a-c žingsnius) (su nauja schema ir prilipdomais lapukais), tačiau šį kartą klimato kaitos sudaromoms galimybėms, o ne grėsmėms.

3. Jeigu reikia, dar kartą pakartokite grėsmių ir galimybių užduotį kitoms vietinėms teritorijoms arba ekonominiams sektoriams.

4. Dokumentuose užfiksuokite schemas ir pasinaudokite jomis rengdamiesi II, III ir IV užduotims. Išplatinkite schemas visiems proceso komandos dalyviams. Schemas galima naudoti supažindinti naujiems dalyviams, vėliau prisijungusiems prie proceso.


Sugrįžti į B užduotį - Esamos politikos ir priemonių nustatymas                
Toliau skaitykite Pažeidžiamumo įvertinimą