1. Įžanga 4. Rezultatai
2. Tikslas 5. Medžiaga ir pasiruošimas
3. Pradiniai duomenys 6. Užduoties instrukcijos

 
Įžanga

Tam, kad galėtumėte pasinaudoti galimybių privalumais ir efektyviai susidoroti su grėsmėmis dėl klimato kaitos bei įgyvendinti savo planus, būtina įtraukti pagrindines suinteresuotąsias šalis. Privalote nuspręsti, ką, kodėl, kaip ir kada norite įtraukti. Suinteresuotosios šalys gali jums padėti savo nauju požiūriu, žiniomis, patirtimi, įtaka, jų paramos reikia priimant ir įgyvendinant sprendimus. Pagal TKKK (2007c), suinteresuotųjų šalių sąveika reikalinga geresniam klimato kaitos supratimui ir geresniam su ja susijusių sprendimų priėmimui. 

Įvairias suinteresuotąsias šalis reikia įtraukti ir su jomis bendrauti skirtingai. Vienas šalis gali būti naudinga įtraukti į pagrindinę grupę, kad nuolat teiktų idėjas ir vadovautų, kitų šalių dalyvavimas gali būti reikalingas tik tam tikruose etapuose. Su kai kuriomis suinteresuotomis šalimis tiesiog reikia bendrauti ir gilinti jų supratimą apie šią problemą, o taip pat siekti didesnės jų paramos. Kitomis šalimis galima pasinaudoti dėl jų įtakos ir ryšių su dar kitomis suinteresuotomis šalimis. Suinteresuotųjų šalių įtraukimo procesą reikia aktyviai kontroliuoti. Suinteresuotosioms šalims kuo nors prisidėjus reikia planuoti, kaip tokio dalyvavimo rezultatus integruoti į jūsų procesą. 

Tikslas

Įvardinti pagrindines suinteresuotąsias šalis jūsų regione arbe sektoriuje, kurias norėtumėte įtraukti į pažeidžiamumo įvertinimo procesą.

Pradiniai duomenys

Suinteresuotųjų šalių grupės

Rezultatai

Pagrindinių suinteresuotųjų šalių sąrašas, kuriame nurodytos atsakomybės sritys ir įtraukimo planas.

Medžiaga ir pasiruošimas

 • Paruoškite pristatymo lentos dydžio popieriaus lapą su toliau pateikta 1 lentele. (galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje).

1 lentelė. Suinteresuotųjų šalių nustatymas

Pavadinimas Organizacija Atsakomybės sritis arba įtaka Įtraukimo planas
       
       
       


Užduoties instrukcijos

 1. Pirmiausia prisiminkite, kurios suinteresuotosios šalys jau yra įtrauktos į šį pažeidžiamumo įvertinimo procesą. Apsvarstykite kiekvienos suinteresuotosios šalies svarbą ir atsakomybės sritis. Šią informacija įrašykite į suinteresuotųjų šalių sąrašą. Jeigu domitės daugiau nei vienu sektoriumi, kiekvienam iš jų parenkite atskirą sąrašą.

 2. Tam, kad nuspręstumėte, ką dar reikia įtraukti kiekviename sektoriuje, atsakykite į toliau pateiktus klausimus ir pasvarstykite, apie kokias suinteresuotąsias šalis dar nepagalvojote. Idealiu atveju reikėtų įtraukti tas suinteresuotąsias šalis, kurios turės didelę įtaką įgyvendinant planus, paruoštus šiame procese. Jų duomenis įrašykite į sąrašą. Šią informaciją taip pat galite surinkti vėliau bendraudami su ekspertais ir jau parinktomis suinteresuotomis šalimis, o taip pat peržvelgdami savo organizacijų įvairių skyrių ryšius su suinteresuotomis šalimis.

 3. Nustačius pagrindines suinteresuotąsias šalis reikia suplanuoti veiklas ir veiksmus, kuriais būtų užmegztas ryšys su dar neįtrauktomis į procesą šalimis ir paskatinta jų konstruktyvi parama ir įsitraukimas. Ko gero ne visas suinteresuotąsias šalis reikia įtraukti į pagrindinę grupę, tačiau gali būti naudinga jas įtraukti kokiu nors kitu būdu, pvz. jiems galima nusiųsti informaciją apie pažeidžiamumo įvertinimą ir jo rezultatus. Sugalvokite būdų, kaip susisiekti su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, parenkite planą, kas ir kada su jomis susisieks. Gera mintis būtų juos įtraukti į grupės susitikimus, vien tam, kad supažindintumėte juos su projektu, taip pat aplankyti įvairias suinteresuotųjų šalių organizacijas arba surengti susitikimą su viena iš jų. 

Keletas klausimų, kurie gali padėti nuspręsti ką ir kodėl įtraukti (Aaltonen ir Kreutz, 2009):

 • Kokius vaidmenis įvairios suinteresuotosios šalys atlieka procese (institucija, vaidmuo)?
 • Kas dalyvaus procese?
 • Kas gaus naudos?
 • Kas patirs neigiamą poveikį? Ar jie organizuoti?
 • Kas turi galiojančių teisių? Kas kontroliuoja išteklius?
 • Kas tikėtina, kad greičiausiai neturės balso?
 • Kas tikėtina, kad mobilizuos pasipriešinimą?
 • Kas nuo ko priklausomi?
 • Kas yra atsakingas už numatomus planus?
 • Kas turi pinigų, įgūdžių arba pagrindinės informacijos?
 • Kieno elgesys turi pasikeisti, kad būtų pasiekta sėkmė?
 • Kokių yra galios spragų tarp suinteresuotųjų šalių grupių? Kaip su jomis susitvarkyti?


Toliau skaitykite B užduotis - Esamos politikos ir priemonių nustatymas