Planavimą regioniniu, vietos ir detaliuoju lygiu sudaro keletas veiksnių. Pagrindinis šio priemonių rinkinio skyriaus tikslas yra išryškinti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo aspektų planavimo svarbą. Planavimo etape atlikti sprendimai lems aplinkos situaciją dešimtmečiams, todėl prisitaikymo aspektas yra itin svarbus. Vienas iš pradinių planavimo proceso taškų turėtų būti prisitaikymas prie ateities klimato sąlygų, įskaitant potvynius, karščio bangas ir t. t. Poveikio švelninimo veiklai visuose sektoriuose ateityje reikės didelių pastangų. Planavimas gali turėti įtakos kitai visuomenės veiklai, pvz. gaminamos ir naudojamos energijos tipui, todėl turi tiesioginę įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai. Planuojant kompaktiškas urbanistines struktūras, valdžios institucijos taip pat gali sumažinti poreikį keliauti ir šitaip sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Projekto BalticClimate priemonių rinkinys padeda planuotojams nustatyti planavimo proceso vaidmenį sprendžiant klimato kaitos klausimą. Viskas prasideda nuo būtinų duomenų Apžvalginės analizės, kurios reikia klimato kaitos sąlygojamiems vietos iššūkiams ir galimybėms įvertinti. Po jos seka vietos teritorijos ir (arba) pasirinkto sektoriaus Pažeidžiamumo įvertinimas.

Planavimo ir klimato kaitos skyriuje išsamiai apžvelgiamas įvairus tiesioginis ir netiesioginis planavimo poveikis klimato kaitai ir atvirkščiai. Skyriuje taip pat pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos įvardijo projekto BalticClimate partneriai (Įgyvendinimo etapas pavaizduotas paveiksle viršuje). Šiais pavydžiais (anglų kalba) siekiama parodyti, kaip į klimato kaitą jau yra atsižvelgiama Baltijos jūros regione.

Lentelėje dešinėje pateiktas prezentacijos šablonas, skirtas supažindinti teritorijų planuotojus su klimato kaita ir BalticClimate priemonių rinkiniu Toolkit bei nustatyti jų vaidmenį
sprendžiant klimato kaitos klausimus.
Šabloną galima atsisiųsti ir koreguoti pagal savo poreikius.


Pradėkite Apžvalginę analizę.