Tikslas

BalticClimate projektu, įgyvendintu 2009-2011 metais, buvo siekiama, kad klimato kaitos reiškinys būtų suprantamas ir kaip iššūkis, ir kaip galimybė visų Baltijos jūros regiono šalių ekonomikos, aplinkos ir socialinio sektoriaus tvariam vystymuisi. Projektas suteikė galimybę Baltijos jūros regiono savivaldybių, regiono ir vietos atstovams nagrinėti šį klausimą bendradarbiaujant bei taikant integruotą ir tvarios plėtros siekiantį požiūrius. Šitaip BalticClimate prisidėjo prie savivaldybių ir regionų konkurencingumo ateityje, kad jie išlaikytų ir sustiprintų esamą bendrąją Baltijos jūros regiono tapatybę.

Informacija, rezultatai ir patirtis

Esminė projekto informacija pateikta šiame BalticClimate priemonių rinkinyje Toolkit, o informaciją, apibendrinančią rezultatus ir patirtį, galima rasti projekto tinklalapyje. BalticClimate, kaip vienas iš Baltijos jūros regiono 2007-2013 metų programos pavyzdinių projektų, numato klimato kaitos poveikį regionams ir savivaldybėms atliekant mokslinius tyrimus ES strategijos Baltijos jūros regionui rėmuose. Projektas prisidėjo įgyvendinant Strategijos nuostatą, numatančią švelninti klimato kaitos poveikį ar prisitaikyti prie jo ir padaryti Baltijos jūros regioną ekologiškai tvaria vieta.

1 pav. Projekto „BalticClimate“ eiga
(paspauskite norėdami padidinti)

Metodika

Projekto BalticClimate eiga suskirstyta į tris pagrindinius etapus: situacijos analizė, pažeidžiamumo įvertinimas, išvados ir pasiūlymai (kapitalizacija) (1 pav.)

Klimato kaitos iššūkiai ir galimybės nustatyti 7 tikslinėse teritorijose (2 pav.ir plačiau nagrinėjami pasirinktuose žemės ūkio, energetikos, transporto ir gyvenamųjų namų statybos sektoriuose.  

Kuriant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos poveikio sušvelninimo strategijas, atsižvelgta į teritorinius, socialinius, ekonominius, demografinius ir kultūrinius veiksnius, kad kiekvienoje tikslinėje teritorijoje būtų skatinama visuotinė tvari plėtra. Atsižvelgiant į regioniniu ir vietos mastu įgyvendinamą veiklą ir mokslines žinias, visa metodika buvo apibendrinta ir integruota šioje Priemonių rinkinio internetinėje svetainėje.

Todėl BalticClimate priemonių rinkinys yra plačiai skelbiamas, kad būtų kuo daugiau naudojamas (nemokamai) visose Baltijos jūros regiono šalyse ir šitaip dar labiau pagausintų projekto rezultatus tiek vietiniu, tiek regioniniu lygiu. 

 
2 pav. Tikslinės teritorijos, projekto partneriai ir asocijuotos organizacijos
(paspauskite norėdami padidinti
)


Partneriai

BalticClimate komandą sudarė 23 partneriai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos bei 16 asocijuotų organizacijų, tarp kurių buvo organizacijų iš Rusijos. Penkiems projekto darbų paketams vadovavo šie tarptautiniai partneriai:

Teritorinių tyrimų ir planavimo akademija (ARL), Vokietija
Įmonė „Aplinkosaugos projektai“ (VĮ „Vides Projekti“), Latvija
Klimato mokslo ir politikos tyrimų centras (CSPR), Švedija
Vidurio Suomijos regiono taryba, Suomija
Stokholmo aplinkos instituto Talino biuras (SEIT), Estija

Kiti partneriai (P) ir asocijuotos organizacijos (AO):

Estija
P: Harju apskrities administracija, Rapla apskrities administracija, Harju viešojo transporto centras, Saku savivaldybė, Kehta savivaldybė, Kohila savivaldybė Rapla 

Suomija
P: Jyväskylä regiono plėtros kompanija Jykes Ltd, Ekonomikos plėtros centras,  Vidurio Suomijos transportas ir aplinka
AO: Jyväskylä miestas, Jämsä miestas, Laukaa savivaldybė, Uurainen savivaldybė, Äänekoski miestas, Muurame savivaldybė
 

Vokietija
P: Vakarų Meklenburgo regioninio planavimo asocoacija
AO: Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacija, Vokietijos miestų asociacija, Schaalsee biosferos apsaugos tarnyba

Latvija
P: Ligatnės savivaldybė, Pargaujos savivaldybė
AO: Latvijos savivaldos ir regionų administracijų asociacija 

Lietuva
P: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
AO: Panevėžio rajono savivaldybė

Lenkija
P: Vakarų Pomeranijos verslo mokykla

Rusija
AO: Pskovo regiono administracija, Vietos savivaldos reikalų komitetas, Pskovo valstybinis politechnikos institutas, Bežanitskio rajono administracija
 

Švedija
P: Gävleborg regionas, Gävleborgo apskrities administracijos taryba, Söderhamn savivaldybė, Gävle savivaldybė
AO: Sandviken savivaldybė, Statybos ir aplinkos tarnyba, Švedijos geotechnikos institutas