Toliau lentelėje pateikiama svarbiausių klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo aspektų santrauka detaliojo plano lygmeniu. Prie kiekvieno aspekto nurodomos jo sąsajos su klimato kaitos švelninimu (Š) ar prisitaikymu prie klimato kaitos (P). Svarbiausieji nurodyto lygmens planavimo aspektai pabraukti. Dešinėje pateikti BalticClimate projekto detaliojo planavimo atvejo pavyzdžiai (anglų kalba).

DETALIOJO PLANAVIMO LYGMUO

Dabartinis ir būsimasis vietos klimatas

Planuoti apsaugą nuo vėjo atsižvelgiant į mikroklimatą (P)
Planuoti efektyvų paviršinio vandens valdymą (P)
Mažinti karščio bangų keliamas grėsmes (P)                                                                          
Infrastruktūrai žalingų dirvos šalnų grėsmių tyrimas (P)

Kompaktiška ir įvairi struktūra

Nustatyti galimybes diegti pažangias technologijas ir architektūros naujoves (Š, P) 
Efektyviai naudoti dabartinę teritoriją (Š) 
Efektyviai naudoti dabartinę infrastruktūrą (Š)
Naudoti apleistas teritorijas ir senus pastatus (Š)
Nustatyti vietas papildomoms statyboms (Š)
Planuoti būsimąjį klimatą atitinkančią infrastruktūrą (P)
Planuoti įvairių tipų gyvenamųjų namų statybą (Š, P)
Derinti funkcijas (Š)
Užtikrinti perspektyvią pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrą (Š)

Transportas

Ieškoti sprendimų dėl aukštos kokybės viešųjų erdvių (Š)
Numatyti vietas dviračių stovėjimo aikštelėms (Š)
Mažinti poreikį keliauti (Š)
Optimizuoti infrastruktūros dydį ir matmenis (Š)
Skatinti į kasdien lankomas vietas eiti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu (Š)
Rengti judumo planus (Š)
Ieškoti sprendimų dėl pėsčiųjų zonų (Š)

Energetika

Skatinti taupyti energiją (Š)
Ieškoti lanksčių sprendimų pastatams ir vietovėms (Š, P)
Reikalauti naudoti aplinkai nekenksmingas statybines medžiagas (Š)
Nustatyti vietos gamybą (Š)
Nustatyti vietos energijos poreikius atsižvelgiant į dabartinį ir būsimąjį klimatą (Š, P)
Nustatyti ir skatinti tvarios ir atsinaujinančios energijos šaltinius (Š)
Nustatyti atsinaujinančios energijos gamybai tinkamas vietas (Š)
Planuoti gyvenvietes ir namus, kurie naudodamiesi atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tenkina savo energijos poreikius (Š)
Mažinti šilumos nuostolius (Š)
Planuoti skalbimui, indų plovimui ir prausimuisi naudoto ir lietaus ar potvynio vandens efektyvų valymą (Š)

Patogi aplinka

Projektuoti oro vėsinimo ir apsaugos nuo vėjo koridorius (P)
Projektuoti sodus ant stogų (Š, P)
Ieškoti sprendimų dėl nedidelių žemės sklypų daržovėms ir vaisiams auginti ir bendruomenės sodams kurti (Š, P)

Dalyvavimas

Gyventojų dalyvavimas (Š, P)
Žemės savininkų ir supirkėjų dalyvavimas (Š, P)
Politikų dalyvavimas (Š, P)
Klimatologų ir kitų mokslo sričių mokslininkų dalyvavimas (Š, P)
Žiniasklaidos dalyvavimas (Š, P)

Strateginis planavimas

Kryptingai plėtoti naujas gyvenvietes (Š, P)
Nustatyti būtinus pokyčius ir pakeitimus kompaktiškesnei ir funkcionalesnei vietovei sukurti (Š, P)
Nustatyti strateginius regiono poreikius (demografinius, ekonominius, aplinkos ir kt.) (Š, P)
Plėtoti ekonomiką (Š, P)
Plėtoti transporto tinklus (kelius, geležinkelius ir pan.) (Š, P)

Planavimo sąnaudos

Poveikio vertinimas (Š, P)
Sąnaudos, susijusios su išsklaidyta struktūra, strateginių gairių stoka (Š, P)
Sąnaudos, susijusios su kelių gausa (Š, P)
Sąnaudos, susijusios su pervertintu vietovės patrauklumu (Š, P)
Sąnaudos, susijusios su nutolusiomis paslaugomis (Š, P)

T. p. žr.:

» Regioninio planavimo lygmuo
» Bendrojo planavimo lygmuo