Įveikę tris pirmiau minėtąsias pakopas (pasiruošę, įvertinę pažeidžiamumą ir pasirinkę strateginę kryptį), turėtumėte paspartinti susitarimus klimato kaitos klausimais ir parengti bei įgyvendinti veiksmų planus. Planavimo ir įgyvendinimo procesus reikia nuolat stebėti.

Kokius veiksmus derėtų atlikti?

Pirma, jūs turite išreikšti politinį susirūpinimą dėl konkrečių su klimato kaita susijusių sektorių (pvz., socialinio, ekonominio). Šie susirūpinimą keliantys klausimai dar nėra konkretus veiksmų planas.

Tačiau kitas žingsnis būtų suformuluoti strategines rekomendacijas (pvz., pagrindinius principus) konkrečiai problemai spręsti (pvz., švelninimo ir prisitaikymo prieštaravimams išvengti).

Trečia, jūsų strateginis sprendimas lemia, ar planai bus įgyvendinami (pvz., regiono energetinio tinklo planas) ir teisiškai privalomi.

Dalį savo regiono finansinio biudžeto skirdami švelninimo ir prisitaikymo priemonėms, galėsite išspręsti kai kuriuos su klimatu susijusius poreikius. Tačiau prieš tai jau turite būti išsinagrinėję jūsų regionui tinkamas įvairiausias prisitaikymo ir švelninimo priemones. Dėl neaiškumų ir plataus galimų klimato kaitos padarinių spektro, jūsų sprendimų priėmimo procesuose prisitaikymo ir švelninimo priemonės turi būti išdėstytos pagal svarbą.

Toliau pateiktos nuorodos sudarys galimybę greitai apžvelgti galimas švelninimo ir prisitaikymo priemones, daugiausiai susijusias su įvairių lygmenų teritorijų planavimu ir plėtra.

Regioninio plano lygmuo
Bendrojo plano lygmuo
Detaliojo plano lygmuo

Vykstant įgyvendinimo procesui, labai svarbu stebėti, vertinti ir peržiūrėti savo sprendimus, nes kartais vykdomų mokslinių tyrimų duomenis, naujas ES ar nacionalinės politikos kryptis, sprendimus ir procesus reikia vertinti iš naujo. Politinius sprendimus, struktūras ir procesus stebėti tiesiog būtina. Nors suinteresuotosios šalys (pvz., verslas, privatusis sektorius) ir keičiasi, jas būtina įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. Tai svarbu, nes jos gali padėti jūsų sprendimų priėmimo procesui ir suteikti konkrečios informacijos apie regiono ir vietos verslo aplinką.

Stebėdami veiksmus, nuolat mokotės, tobulinate darbą ir atrandate naujų galimybių. Šis procesas dinamiškas, todėl norint tinkamai reaguoti į klimato kaitą, sprendimus gali tekti koreguoti!