Visoms suinteresuotosioms šalims ir platesnei visuomenei suteikite patikimos informacijos apie:

  • galimus klimato kaitos padarinius ir pažeidžiamas vietas,
  • prisitaikymo ir švelninimo alternatyvas bei priemones,
  • gerosios patirties pavyzdžius,
  • galimas prisitaikymo, švelninimo ir esamų strategijų sąveikas ir prieštaravimus.

Nustatę tiesiogiai susijusias suinteresuotąsias šalis, galėsite nustatyti jų galimą įtaką svarstomam klausimui ir kaip jas įtraukti į sprendimų priėmimo procesą.
Pasirūpinkite:

  • surinkti į vieną vietą visus tiesiogiai su klausimu susijusius informacijos šaltinius,
  • suprantamą ir naudotiną informaciją padarykite paprasčiau prieinamą,
  • nustatykite strategijas ir metodus žinių spragoms užpildyti (pvz., regiono ir vietovės pažeidžiamumo vertinimai pateikiami 2 pakopoje),
  • užtikrinkite finansinius išteklius ir įvairias finansavimo alternatyvas.

Taip pat nepamirškite, kad daugeliu atvejų reikalingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas!

Pasitelkiant politines priemones (pvz., fiskalines, reglamentavimo, motyvavimo ir savanoriškus susitarimus), jūsų strateginius sprendimus dėl klimato kaitos, kaip nerimą keliančio klausimo, galima įtraukti į esamus planus. Be to, svarbu pasiekti ilgalaikius įsipareigojimus ir žinoti vadovus.

Prieš priimdami strateginius sprendimus, sprendimų priėmėjai privalo įvertinti savo regiono sąlygas. Pažeidžiamumo įvertinimas – naudingas požiūris regiono iššūkiams ir galimybėms nustatyti. Galutinį sprendimą priims regiono valdžia ir jam įtakos turės regiono politiniai veiksniai.