Ar jau svarstėte įvairias jūsų regiono viešojo transporto alternatyvas, vaikščiojimą ir važinėjimą dviračiu?

Didžiulį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje galima sumažinti skatinant tvaraus transporto priemones. Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas, apimantis vietovę, kur teikiamos pagrindinės paslaugos, skatina į darbo vietas, mokyklas ir parduotuves kasdien vaikščioti ar važinėti dviračiu. Tvarūs ir kompleksiniai miesto transporto planai, skirti vietovės ar regiono viešajam transportui, gali padėti susieti įvairias eismo formas. Sujungus autobusų ir geležinkelio paslaugas, galima sklandžiai pereiti nuo vienos transporto priemonės prie kitos.

Žiūrėkite ir kitų sektorių vietos ir regioninės plėtros iššūkius ir galimybes: