Prieš priimant sprendimus, būtina surinkti kuo išsamesnę informaciją apie klimato, socialinius ir ekonominius scenarijus, jų poveikį, įvertinti įvairių sektorių pažeidžiamumą ir apsvarstyti klimato kaitos keliamas grėsmes ir teikiamas galimybes.

Pažeidžiamumo įvertinimas suteikia bendros informacijos apie klimato kaitos paveiktus sektorius, o nustačius jų sąveikas ir prieštaravimus, padeda juos integruoti į klimato programą. Planuotojų ir mokslininkų konkretiems sektoriams (pvz., transporto, gyvenamųjų namų statybos, energetikos, žemės ūkio) parengtos užduotys padės nustatyti visam regionui aktualius iššūkius ir galimybes. Norėdami išsiaiškinti kiekviename sektoriuje ir visais administraciniais lygmenimis vyraujantį teisingą požiūrį, turite raginti atlikti tas užduotis ir pritarti jų įgyvendinimui. Bet jums pasisekė, nes planuotojai jau turi patirties, kaip integruoti įvairias veiklos sritis, ir gali vadovauti procesui administraciniu lygmeniu. Būtinai juos pasitelkite! Siekiant tinkamai spręsti klimato kaitos klausimus, svarbu susipažinti su įvairiais klimato kaitos padarinių aspektais.

Regione priimdami tvarius sprendimus ir įgyvendindami klimato kaitos švelninimo priemones (pvz., parama energijos, gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių, tinklui, našios transporto sistemos kūrimas), jūs, kaip politikos kūrėjas, turite galimybę sumažinti klimato kaitos padarinius bendrovėms ir verslininkams ir patikimai įgyvendinti planus. Regiono ir vietos verslininkai puikiausiai nustato klimato kaitos poveikį verslui. Tačiau jiems dažnai trūksta informacijos apie klimato kaitos padarinius. Teikdami regiono bendrovėms, kaip suinteresuotosioms šalims, išsamesnę informaciją apie klimato politiką, stiprinsite jų ir politikos kūrėjų bendradarbiavimą. Aktyvus politikos ir ekonomikos sektorių bendradarbiavimas – tai pagrindinis veiksnys, stiprinantis regiono ekonomiką konkurencingumo ir gerovės atžvilgiu.

Klimato kaita daro tiesioginį poveikį įmonėms, todėl joms gali tekti savo tiekimo grandinę, gaminių gyvavimo ciklą ar net darbuotojų darbo sąlygas pritaikyti prie naujųjų klimato sąlygų. Aplinka keisis ir kiekvienas verslininkas ar bendrovė turi pati atsižvelgti į klimato kaitos poveikį jų tiekimo grandinėms, gaminių gyvavimo ciklui ir galutinėms prekėms. Klimato kaitos padariniai ne taip smarkai pažeidžia gerai pasirengusias bendroves. Nuo tolesnių neigiamų padarinių jos gali apsisaugoti pasinaudodamos švelninimo priemonėmis, kurios, tiesą sakant, gali sumažinti ir prekių gamybos sąnaudas.

Turite įtraukti ūkio ir privatųjį sektorius, suteikti jiems galimybę suvokti jų pačių atsakomybę ir kaip jie gali atkreipti dėmesį į klimato kaitą (pvz. keldami darbuotojų kvalifikaciją).

Kurdami regiono lygmens teisės aktus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių, politikos kūrėjai atsižvelgia į tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus. Įmonėms labai svarbios nacionalinės ir regiono politikos kryptys, nes dabartinę politiką jos integruoja į savo verslo planus. Atminkite, kad įmonės turi atsižvelgti į kintančią politiką, kintančias rinkas ir kintantį klimatą!

Toliau rasite išvardytus svarbių vietos ir regiono transporto, energetikos, gyvenamųjų namų statybos ir žemės ūkio sektorių plėtrai kylančius iššūkius ir galimybes. Šie sektoriai ypač aktualūs politikos kūrėjams, teritorijų planuotojams ir verslininkams ir yra vis labiau veikiami klimato kaitos.

Perspektyvių sektorių vietos ir regioninės plėtros iššūkiai ir galimybės: