Jūsų vietovė ir atitinkamos valdžios institucijos neišvengiamai susidurs su klimato kaitos poveikiu. Kaip vietos ar regiono valdžios atstovas, turite galimybę įgyvendinti būtinas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijas.

Pagalvokite apie galimybę suderinti švelninimo ir prisitaikymo priemones strateginiu ir labiau į vietovę orientuotu lygmeniu panaudodami įvairių sektorių bendrų sričių  žinias bei konkrečią patirtį. Pavyzdžiui, teritorijų planuotojai sprendžia švelninimo klausimus, bet vis dažniau turi atsižvelgti ir į prisitaikymą. Tokia vietos patirtis padės priimti strateginius sprendimus!

Ar žinojote, kad sprendimų dėl žemės paskirties, investicijų į infrastruktūrą, statybų aplinkos ir miesto formos gyvavimo trukmė yra mažiausiai 40–100 metų? Todėl žemės paskirties, teritorijų planavimo, o juo labiau verslo veiklos atžvilgiu, klimato kaitos klausimas tampa dar svarbesnis!

Kaip politikos kūrėjai esate reikalingi, nes planuotojų parengtus planus padarote teisiškai privalomais. Be to, jūsų priimti sprendimai tampa gairėmis, kuriomis vadovaujasi jūsų regiono verslininkai ir bendrovės. Jūsų požiūris ir sprendimai, susiję su klimato kaita, stipriai veikia suinteresuotąsias šalis – vietos verslą ir energetikos sektorių. Nustatę savo regiono suinteresuotąsias šalis, paprasčiau nustatysite vietos informacijos ir įtakos šaltinius.

Neišmanant klimato kaitos ir jos padarinių, sunku priimti su tvaria politika susijusius sprendimus. Mokslininkai ir ekspertai gali suteikti jums visą reikalingą informaciją ir padėti suvokti dalyko esmę, o jūs, vadovaudamiesi įgytomis žiniomis ir pakopiniu procesu, galėsite priimti savo regionui naudingus sprendimus!

Siekdami atsakingai spręsti klimato kaitos klausimus, kaip politikos kūrėjas, vadovaukitės šių keturių veiklos pakopų principu:

1. Pasiruoškite
2. Įvertinkite pažeidžiamumą 
3. Pasirinkite strateginę kryptį 
4. Planuokite ir įgyvendinkite