Poveikio scenarijai pagal sektorius suskirstyti į septynias temas:

» Žemės ūkis
» Energetika
» Gyvenamųjų namų statyba ir vandens ūkis
» Visa ekonomika
» Miškų ūkis
» Sveikatos apsauga
» Gamtinė aplinka

Visos Baltijos jūros regiono (BJR) klimato kaitos poveikio scenarijų išvados apibendrintos 1 lentelėje. Šiame priemonių rinkinyje pateiktas poveikio scenarijų rinkinys sudaro išsamų vaizdą, kaip BJR daugybe aspektų galimai paveiks klimato kaita.

Skiriasi apžvelgtų tyrimų teritorinis mastelis: vietinis, regioninis arba pasaulinis. Todėl kai kuriuose tyrimuose įtrauktos visos BJR šalys, o kituose tyrimuose nagrinėjama tik viena iš BJR šalių. 

Beveik visiems poveikio scenarijams pateikta lentelė, vaizduojanti bendrą BJR apžvalgą (žr. toliau pateiktas dalis). Lentelių informacija buvo interpretuojama pagal originalius žemėlapius, grafikus ir lenteles. Kiekvienos iš projekto „BalticClimate“ šalių perspektyvos įtrauktos į lenteles (ŠVED - Švedija, SUOM - Suomija, EST - Estija, LAT - Latvija, LIT - Lietuva, RUS - Rusijos Baltijos regionas, VOK - Vokietija). 
  
1 lentelė. Klimato kaitos grėsmių ir galimybių išvadų santrauka. Bendras klimato kaitos poveikis sektoriams BJR šalyse

Sektorius

Galimos grėsmės

Galimos galimybės

Žemės ūkis Poveikio scenarijai rodo sumažėjusį vidutinį pasėlių derlių pietinėje BJR dalyje, ypač Vokietijoje.   Padidės plotai, tinkami auginti sojos pupeles ir kukurūzus. Tikėtina, kad visame BJR padidės kviečių derlius, o vidutinio pasėlių derliaus padidėjimas numatomas BJR šiaurinėje dalyje.
Energetika Numatoma, kad BJR padidės poreikis vėsinimui vasarą. Manoma, kad kintant klimatui žiemą sumažės šildymo poreikis. Manoma, kad Švedijoje ir Suomijoje padidės hidroenergijos potencialas. Priklausomai nuo scenarijaus, vėjo energijos potencialas gali padidėti tik truputį arba nepadidės iš viso.
Gyvenamųjų namų statyba ir vandens ūkis Manoma, kad Vokietijoje padažnės audrų turtui padaroma žala, kitos BJR šalys neįtrauktos. Numatoma, kad pasikeis potvynių rizika. Žymiai padidės potvynių pavojus Suomijoje, o taip pat ir kitose BJR dalyse.  
Visa ekonomika   Nenumatoma, kad klimato kaita žymiai įtakotų Europos BVP, jis gali truputį padidėti. Kintant BJR klimatui turėtų pagerėti vasaros turizmo sąlygos. 
Miškų ūkis Visame BJR padidės miško gaisrų pavojus. BJR žymiai padidės žalos miškams rizika išsprogus pumpurams ir juos užpuolus kinivarpoms. Vokietijoje sumažės pelnas iš pagrindinės produkcijos. Miško augalų rūšių paplitimo arealų poslinkis į šiaurę Švedijoje ir Suomijoje. Visose BJR šalyse padidės pelnas iš pagrindinės produkcijos (išskyrus Vokietijoje, kur tikimasi sumažėjimo).  
Sveikatos apsauga Kintant klimatui gali pasikeisti oro kokybė. Kai kuriose Europos dalyse, ypač Vokietijoje, padidės arčiausiai paviršiaus esantis ozono sluoksnis. Kitose BSR šalyse žymių pokyčių nenumatoma. Manoma, kad padidėjusi temperatūra padidins mirtingumą, netgi Šiaurės Europoje. Nenumatoma, kad klimato kaita BJR žymiau įtakotų darbo efektyvumą, nepaisant situacijos kitose pasaulio dalyse.       
Gamtinė aplinka Pasikeis rūšinė sudėtis. Švedijoje atlikti tyrimai rodo, kad padidės žemės nuošliaužų, dirvos erozijos, daubų susidarymo ir purvo nuošliaužų pavojus. Pasikeis rūšinė sudėtis. Vokietijoje, o taip pat ir kai kuriose Švedijos bei Suomijos dalyse (tyrimai atlikti tik šiose BJR šalyse)dirvoje padaugės organinės anglies .