Anna luotettavaa tietoa

  • ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista ja haavoittuvuuksista
  • sopeutumisen ja hillitsemisen vaihtoehdoista ja työkaluista
  • hyvien käytäntöjen esimerkeistä
  • mahdollisista synergioista ja kompromisseista sopeutumisen, hillitsemisen ja olemassa olevien käytäntöjen välillä

kaikille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Kartoittamalla olennaiset sidosryhmät pystyt tunnistamaan niiden mahdollisen vaikutusasteen ongelmaan ja sen, miten otat ryhmät osallisiksi.

Huolehdi seuraavista asioista:

  • Kokoa yhteen kaikki olennaiset tietolähteet.
  • Paranna ymmärrettävän ja käyttökelpoisen tiedon saatavuutta.
  • Määrittele tapoja ja menetelmiä, joilla tietoaukot täytetään (kuten alueellisen ja paikallisen tason haavoittuvuuden arvioinnit, jotka esiteltiin vaiheessa 2).
  • Varmista taloudelliset resurssit ja kerää rahoitusvaihtoehtoja.

Muista myös, että useimmissa tapauksissa tarvitaan lisäksi rajat ylittävää yhteistyötä.

Poliittisten päätösten avulla ilmastonmuutos voidaan sisällyttää olemassa oleviin suunnitelmiin politiikan välineillä (esimerkiksi verotuksen avulla, säätelevillä ja motivoivilla välineillä sekä vapaaehtoisilla sopimuksilla). Pitkän aikavälin sitoutumisen saavuttaminen on tärkeää, samoin kuin selvä johtajuus.

Ennen kuin käytännöistä voidaan päättää, päättäjien on arvioitava alueelliset olosuhteet. Haavoittuvuuden arviointi on hyödyllinen lähestymistapa, jolla voidaan määritellä oman alueen haasteet ja mahdollisuudet. Alueellinen viranomainen tekee lopulliset päätökset, joihin voivat vaikuttaa alueelliset poliittiset tekijät.