Onko alueellasi jo energiaverkko ja käytetäänkö alueellasi hajautettuja uusiutuvia energialähteitä (esim. vesivoimalaitoksia, biokaasua ja tuulienergiaa) perinteisten voimaloiden (esim. hiilivoimala) sijaan?

Uudet energiamuodot voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Energian tuotannon ja kulutuksen suunnittelu on tärkeä osa maankäytön ja talouskehityksen suunnittelua. Olemassa olevia rakenteita pitäisi kehittää energiatehokkaammiksi. Suurten voimaloiden haavoittuvuutta äärimmäisille sääilmiöille voidaan vähentää. Pienempi ja monipuolisempi energiainfrastruktuuri ei ole niin haavoittuvainen tällaisille tapahtumille. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto on hyödyllinen erityisesti alueilla, joissa asutus on harvempaa (esim. pieniä biokäyttöisiä kaukolämpölaitoksia pieniin kyliin).

Tutustu myös muihin paikallisen ja alueellisen kehityksen sektoreihin sekä niiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin: