Päätösten valmistelu edellyttää yksityiskohtaisia tietoja ilmastoskenaarioista ja sosioekonomisista skenaarioista, vaikutuksista, haavoittuvuuden arvioinnista eri sektoreiden osalta sekä ilmastonmuutoksesta juurensa juontavien riskien ja mahdollisuuksien punnitsemista.

Haavoittuvuuden arvioinnilla saadaan yleiskuva sektoreista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa. Arviointi myös yhdistää eri sektorit ilmastopolitiikkaan määrittelemällä niiden väliset synergiat ja ristiriidat. Suunnittelijoiden ja tiedemiesten tekemät harjoitukset tietyistä sektoreista (esimerkiksi liikenne, asuminen, energia ja maatalous) auttavat tunnistamaan haasteet ja mahdollisuudet, jotka koskevat koko aluetta. Sinun on jossain määrin käynnistettävä harjoitusten toteutus ja tuettava sitä saadaksesi oikeat havainnot jokaiselta sektorilta ja hallinnolliselta tasolta. Hyvä puoli on kuitenkin se, että suunnittelijoilla on jo kokemusta eri toiminta-alojen integroinnista, ja he voivat johtaa prosessia hallinnollisella tasolla. Hyödynnä siis heitä! On tärkeä tuntea ilmastonmuutoksen vaikutusten eri näkökulmat, jotta niitä pystyy käsittelemään sopivalla tavalla.

Sinulla on päättäjänä mahdollisuus vähentää vaikutuksia yrittäjiin ja yrityksiin ja saada aikaan heidän kannaltaan luotettava suunnitelma tekemällä kestäviä päätöksiä ja esittelemällä alueesi hillitsemisvaihtoehtoja (esimerkiksi uusiutuvan energian verkoston tukeminen, tehokkaiden liikennejärjestelmien kehittäminen). Alueelliset ja paikalliset yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita analysoimaan ilmastonmuutoksen seurauksia liiketoiminnalle. Usein heiltä kuitenkin puuttuu tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Alueellisten yritysten ja päättäjien välistä yhteistyötä voidaan vahvistaa antamalla yrityksille (sidosryhmänä) enemmän yksityiskohtaista tietoa ilmastopolitiikasta. Politiikan ja talouden välinen aktiivinen yhteistyö on olennainen tekijä vahvistettaessa alueen taloutta lisääntyneen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksiin suoraan. Yritykset saattavat joutua sopeuttamaan toimitusketjujaan ja tuotteidensa elinkaaria tai jopa työntekijöidensä työskentelyolosuhteita. Ympäristö muuttuu ja jokaisen yrittäjän ja yrityksen on selvittävä vaikutuksista, joita muutoksella on toimitusketjuun, tuotteiden elinkaareen ja lopullisiin tavaroihin. Hyvin valmistautuneet yritykset ovat vähemmän haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ne voivat myös ehkäistä myöhempiä kielteisiä vaikutuksia hyödyntämällä hillitsemisvaihtoehtoja, jotka itse asiassa voivat vähentää tuotteiden tuotantokustannuksia.

Talouden sektori ja yksityinen sektori on saatava mukaan, ja ne on saatava tietoisiksi omista vastuistaan ja siitä, miten ne voivat kiinnittää huomion ilmastonmuutokseen (esimerkiksi henkilökuntaa kouluttamalla).

Alueelliset päättäjät huomioivat kansainväliset ja kansalliset säädökset laatiessaan alueellisia säädöksiä kasvihuonekaasupäästöistä. Kansalliset ja kansainväliset käytännöt ovat hyvin tärkeitä liiketoiminnalle, koska yritysten on sisällytettävä kulloinkin voimassa olevat käytännöt liiketoimintasuunnitelmiinsa. Yritysten on siis huomioitava muuttuva politiikka, muuttuvat markkinat ja muuttuva ilmasto!

Paikallisen ja alueellisen kehityksen haasteet ja mahdollisuudet liikenteen, energian, asumisen ja maatalouden tärkeiden sektoreiden osalta ovat alla olevassa linkkiluettelossa. Ilmastonmuutos vaikuttaa näihin sektoreihin yhä enemmän, ja ne ovat erittäin tärkeitä päättäjille, aluesuunnittelijoille sekä yritysmaailman toimijoille.

Paikallisen ja alueellisen kehityksen potentiaaliset sektorit haasteineen ja mahdollisuuksineen: