N
ykypäivänä kaikki ovat kuulleet ilmastossa havaituista muutoksista, maapallon lämpenemisestä ja sen mahdollisista seurauksista sekä ihmisen toiminnalle että ympäristölle. Kaikkia ilmastonmuutoksen seurauksia ei voida ennustaa tarkasti. Siksi meidän on oltava sinnikkäitä ja kohdattava epävarmuustekijät, erityisesti poliittisissa prosesseissa.

Ilmastonmuutoksen syynä ovat kasvihuonekaasujen ja aerosolien suuremmat pitoisuudet ilmakehässä. Tämän takia päästöjä on hillittävä. Maapallon lämpenemisen lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi merenpinnan nousuun ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen (esimerkiksi lämpöaallot, rankkasateet, äkilliset tulvat ja myrskyt). Tämä merkitsee myös sitä, että muutoksiin on ryhdyttävä sopeutumaan.

BalticClimate-työkalupakin avulla päättäjät voivat (ja heillä on siihen jopa velvollisuus) lähestyä ilmastonmuutoksen käsittelyä vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on pohjatyön tekeminen tulevia päätöksiä varten. Kun ongelma hahmotetaan ja ilmastonmuutokseen sekä sen vaikutuksiin tutustutaan, aluetta tai paikkakuntaa odottavat kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet pystytään tunnistamaan.

Oman alueen haavoittuvuuden arviointi on toinen vaihe ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten, haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. Mukaan on otettava mahdollisimman monia sektoreita (esimerkiksi liikenne, energia, asuminen ja maatalous), jotta niiden väliset synergiat ja ristiriidat havaitaan.

Kolmannessa vaiheessa päättäjät määrittävät strategisen suunnan, johon vaikuttavat myös muut päätöksiä tekevät henkilöt. Kannattaa huomioida, että tapa käsitellä ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti paikallisiin yrityksiin ja energiapolitiikkaan.

Vaiheittaisen prosessin läpikäyminen tarkoittaa sopimuksen solmimista tai toimintasuunnitelman laatimista. Tämän jälkeen voidaan aloittaa täytäntöönpanovaihe. Tämän neljännen vaiheen aikana yhdistetty valvonta ja prosessin arviointi ovat erittäin tärkeitä sekä tavoitteiden saavuttamiseksi että prosessin tarkastamiseksi ja parantamiseksi.

Ilmastonmuutoksella voi olla sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia omaan alueeseen tai omalle paikkakunnalle. Siksi BalticClimate-työkalupakissa käsitellään molempia. Haasteita ja mahdollisuuksia korostetaan kaikkialla tässä prosessikeskeisessä suunnannäyttäjässä.

Laatikosta oikealla pääset esityspohjaan jossa esitellään ilmastonmuutosta ja BalticClimate hanketta päätöksentekijöille. Esityksessä tunnistetaan päätöksentekijöiden rooli
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa.
Esityksen voi ladata ja sitä voi muokata omiin tarpeisiin.


Aloita ongelman hahmottaminen