Tavoite

BalticClimate-hankke, joka toteutettiin 2009-2011, tavoitteena oli, että ilmastonmuutos nähtäisiin haasteen lisäksi myös mahdollisuutena Itämeren alueen maiden talouden, ympäristön ja sosiaalisen sektorin kokonaiskehitykselle ja kestävälle kehitykselle. Hankkeen avulla kunnat sekä paikalliset ja alueelliset sidosryhmät voivat tarkastella ilmastonmuutosta yhdessä, integroidusti ja kestävällä tavalla. BalticClimate-hankkeen ansiosta kunnat ja alueet ovat tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä, ja ne pystyvät säilyttämään Itämeren alueen yhteisen identiteetin ja parantamaan sitä.

Päätulokset ja kokemukset

BalticClimate työkalu kokoaa hankkeen keskeisimmät tulokset yhteen. Lisää tulloksia, jotka tiivistävät kokemukset hankkeen toteuttamisesta löytyy hankkeen nettisivulta. BalticClimate on Itämeren ohjelman 2007-2013 hanke. BalticClimate-hankkeelle myönnettiin lippulaivahankkeen asema. Hankkeessa ennakoidaan ilmastonmuutoksen alueellisia ja paikallisia vaikutuksia tutkimuksella, joka kuuluu EU:n Itämeren alueen strategiaan. Hanke edistää strategiaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen osalta tehden Itämeren alueesta ympäristön kannalta kestävän. 

Kuva 1. BalticClimate-hankkeen vaiheet
 (klikkaa suurentaaksesi kuvan)

Lähestymistapa

BalticClimate-hanke on jaettu kolmeen päävaiheeseen: kartoitusvaihe, haavoittuvuuden arviointivaihe ja kapitalisointivaihe (kuva 1).

Ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja mahdollisuudet tunnistettiin 7 kohdealueilla (kuva 2), ja perusteellisissa analyyseissä keskityttiin valittuihin täytäntöönpanoihin liikenteen, energian, asumisen ja maanviljelyn aloilla.

Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillitsemisstrategioiden sekä -toimenpiteiden kehittämisessä huomioitiin alueelliset, sosioekonomiset, demografiset, ekologiset ja kulttuuriset seikat, jotta lopputuloksena saavutettiin kestävä kokonaiskehitys jokaisella kohdealueella.

Lähestymistapaa yleistettiin paikallisesti ja alueellisesti tieteellisen opastuksen turvin toteutettujen toimien perusteella, ja se yhdistettiin tähän työkalupakkiin. Niinpä BalticClimate-työkalupakkia on levitetty laajalti, jotta sitä ryhdyttäisiin käyttämään (veloituksetta) kaikissa Itämeren alueen maissa projektin tulosten moninkertaistamiseksi paikallisella ja alueellisella tasolla.

Kuva 2. Kohdealueet, hankekumppanit ja liitännäisorganisaatiot
(klikkaa suurentaaksesi kuvan)


Kumppanit

BalticClimate-ryhmä koostui 23 kumppanista Virosta, Suomesta, Saksasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista sekä 16 liitännäisorganisaatiosta, joista osa on Venäjältä. Hankkeen viittä työpakettia johdettiin monikansallisesti seuraavasti:

Academy for Spatial Research and Planning (ARL), Saksa
Environmental Projects Ltd. (State Ltd "Vides Projekti"), Latvia
Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR), Ruotsi
Keski-Suomen liitto, Suomi
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEIT), Viro   

Hankekumppanit (P) ja liitännäisorganisaatiot (AO):

Viro
P: Harju County Government, Rapla County Government, Harju Public Transport Centre, Saku Municipality, Kehtna Municipality, Kohila Municipality

Suomi
P: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
AO: Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Laukaan kunta, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki, Muuramen kunta

Saksa
P: Regional Planning Association of Western Mecklenburg
AO: German Association of Towns and Municipalities, German Association of Cities, Office for the Schaalsee Biosphere Reserve

Latvia
P: Municipality of Ligatne, Municipality of Pārgauja
 AO: Latvian Association of Local and Regional Governments

Liettua
P: Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, Lithuanian Institute of Agrarian Economics
AO: Panevezys Region Municipality

Puola
P: West Pomeranian Business School

Venäjä
AO: Pskov Region Administration, Committee for the Local Self-Government Issues, Pskov State Polytechnic Institute, Administration of Bezhanitzky Rayon

Ruotsi
P: Region of Gävleborg, County Administrative Board of Gävleborg, Municipality of Söderhamn, Municipality of Gävle
AO: Municipality of Sandviken, Building and Environmental Office; Swedish Geotechnical Institute 

Lähestymistap