Ilmasto-SWOT-analyysin laatiminen aloitetaan tunnistamalla yrityksen tärkeimmän tuotteen (fyysisen tuotteen tai palvelun) elinkaaren tärkeimmät vaiheet. Mikäli yritys tuottaa useita tuotteita, jokaiselle tuotteelle tarvitaan periaatteessa oma erillinen Ilmasto-SWOT varsinkin siinä tapauksessa, että tuotteiden elinkaaret eroavat merkittävästi toisistaan. Ilmasto-SWOT-analyysin laatiminen tärkeimmälle tuotteelle antaa kuitenkin melko hyvän käsityksen liiketoimintaan liittyvistä ilmastovaikutuksista.

Kuvassa 1 on esimerkki tyypillisestä tuotteen elinkaaresta, joka muodostuu kuudesta vaiheesta niin sanotusti kehdosta (raaka-aineen tuotanto) hautaan (jätteenkäsittely). Oikealla olevassa laatikossa on esimerkit kolmen tuotteen elinkaaresta. Ilmasto-SWOT-analyysiä varten riittää suurpiirteinen kuvaus elinkaaren tärkeimmistä vaiheista. Mukaan otettavien elinkaaren vaiheiden määrä tulisi siksi pitäämahdollisimman vähäisenä (noin 5, ehdoton enimmäismäärä 10).

Kuva 1. Tuotteen tyypillinen elinkaari.

Ilmasto- SWOT työkalua voidaan käyttää ilmastovaikutusten arviointiin esim. tietylle teollisuuden alalle tai tietylle alueelle. Tällöin ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisen tuotteen elinkaaren vaiheita ja käyttää näitä analyysin alkupisteenä. Silloin on hyvä tunnistaa tärkeimmät prosessit tai sektorit ja korvata elinkaaren vaiheet näillä. Kuitenkin, on tärkeää huomata että ilmasto-SWOT on suunniteltu ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. PK-sektorin hyödyntäessä tätä työkalua on hyvä aloittaa elinkaaren tunnistamisesta. Teollisuuden sektoreille tai alueille muuntyyppiset ilmastovaikutusten arviointimenetelmät saattavat olla tehokkaampia.

Kuvan 1. kaavio tuotteen elinkaaren eri vaiheiden tunnistamista varten on ladattavissa sivun oikeasta laidasta


Takaisin Ilmasto-SWOT-analyysin laatiminen                                                                
Jatka ilmastovaikutusten tunnistamiseen