Kolmannessa vaiheessa arvioidaan kunkin tunnistetun vaikutuksen merkitys, jotta tärkeimmät vaikutukset voidaan asettaa etusijalle strategiasuunnitelmissa. Jokaisen vaikutuksen merkitys arvioidaan asteikolla 1–3.

  • Vähäinen vaikutus = 1
  • Keskinkertainen vaikutus = 2
  • Suuri vaikutus = 3

Arvioitaessa ilmastovaikutusten merkitystä on kiinnitettävä erityistä huomiota suoriin ilmastovaikutuksiin eli elinkaaren vaihe, joka koskee omaa yritystä. Oman yrityksen ja tuotteen ilmastovaikutusten luonnetta verrataan vastustajan vastaaviin. Merkityksen arvioinnissa voidaan huomioida seuraavat seikat:

  • ympäristövaikutukset (ympäristön haavoittuvuus, näkemyksen laajuus ja toistuvuus)
  • taloudelliset vaikutukset
  • ongelman merkitys sidosryhmille (asiakkaat, työntekijät jne.)
  • ilmastokysymyksiin liittyvän lainsäädännön vaatimukset.

Kaavio ilmastovaikutusten merkityksen arviointiin on ladattavissa sivun oikeasta laidasta


Takaisin ilmastovaikutusten tunnistamiseen                                                 
Jatka Ilmasto-SWOT-analyysin yhteenvetoon