Lopuksi analyysin tulokset kootaan Ilmasto-SWOT-analyysityökaluun. Nykyisiin vaikutuksiin kuuluvat SWOT-analyysin vahvuudet (myönteiset vaikutukset) ja heikkoudet (kielteiset vaikutukset). Tulevaisuuden vaikutukset esitetään mahdollisuuksina (myönteiset vaikutukset) ja uhkina (kielteiset vaikutukset). Jos tulevaisuuden vaikutuksia arvioidaan eri aikajaksoille (esim. 2020-2030 ja 2030 – 2050), nämä kaikki sisällytetään mahdollisuuksiin tai uhkiin. Ajanjakso liitetään tällöin kuvaukseen. Elinkaaren vaiheet ovat SWOT-analyysin yläosassa. SWOT-analyysissä olevat ilmastovaikutukset on merkitty samoilla väreillä kuin kyseessä olevat elinkaaren vaiheet. Myös vaikutusten merkitys (1–3) on merkitty kaavioon (numero tai symboli).

Vaihtoehtoisesti elinkaaren vaiheet voidaan merkitä ko. vaihetta kuvaavalla symbolilla (esim. ajoneuvo kuljetuksen kuvaamiseen, roska-astiaa jätehuollon ja kierrätyksen symbolina). Tällöin merkittävyys ilmoitetaan symbolien määrällä (yhdestä kolmeen symbolia ennen vaikutuksen kuvausta).

Kuvassa 1 on esimerkki Ilmasto-SWOT-analyysistä. Tässä esimerkissä tuotteella on suuria ilmastoon liittyviä vahvuuksia ja mahdollisuuksia raaka-ainetuotannossa ja kuljetuksessa. Myös kierrätyksessä ja jätteiden käsittelyssä on merkittäviä vahvuuksia. Kierrätykseen ja jätteiden käsittelyyn liittyy kuitenkin myös pieniä heikkouksia. Raaka-aineiden tuotantoon liitttyy joitain merkittäviä uhkia.


Kuva 1. Ilmasto-SWOT-analyysi (klikkaa suurentaaksesi kuvan).

Kaavio Ilmasto-SWOT-analyysin yhteenvedon tekemiseksi on ladattavissa sivun oikeasta laidasta. Esimerkit laatikko tarjoaa useita esimerkkejä SWOT -analyysista (englanniksi). Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat tuottaneet nämä esimerkit BalticClimate hankkeelle.


Takaisin ilmastovaikutusten merkityksen arviointiin
Jatka Ilmasto-SWOT-analyysistä ilmastostrategiaan