Ilmasto-SWOT koostuu neljästä vaiheesta:

1. Tuotteen elinkaaren vaiheiden tunnistaminen
2. Ilmastovaikutusten tunnistaminen
          a) nyt
          b) tulevaisuudessa
3. Ilmastovaikutusten merkityksen arviointi
4. Ilmasto-SWOT-analyysin yhteenveto