Rakennettu ympäristö on suunniteltava siten, että se on viihtyisä ja terveellinen. Suunnittele alueita, jotka ovat ekologisesti kestäviä.


Varmista paikallinen ekologinen monimuotoisuus myös muuttuvassa ilmastossa

Viheralueiden ja puistojen pitäisi olla yksi kaupunkisuunnittelun lähtökohdista. Kaupunkirakenteeseen kuuluvat vanhat viheralueet pitää turvata, ja niitä on mahdollisuuksien mukaan laajennettava terveellisen ja monimuotoisen ekosysteemiverkoston perustamiseksi. Kaupunkimetsät voivat myös toimia käytävinä puhtaalle ja viileälle ilmalle sekä suojata kovalta tuulelta. Kaupunkimetsät, puistot ja kattopuutarhat muodostavat viihtyisiä tiloja ja puskurin tulvia vastaan.

Muuttuvassa ilmastossa monien eläinlajien ruokailualueet voivat muuttua. Jotta eläimet voivat sopeutua uusiin ympäristöihin, tarvitaan ekologisia käytäviä, joita myöten eläimet voivat siirtyä tai levitä uusille tai sopivammille alueille. Nykyiset ekologiset palvelut on taattava myös tuleville sukupolville.

Edistä ratkaisuja, jotka luovat viher- ja virkistysalueita

Siirtolapuutarhat, yhteisöpuutarhat, kattopuutarhat ja muu pienimuotoinen viljely kaupunkien lähellä tarjoaa mahdollisuuden puutarhanhoitoon ja ruoan tuottamiseen paikallisesti. Matkustamisen tarve vähenee, kun kesämökit ja puutarhat sijaitsevat paikoissa, joihin pääsee julkisilla liikennevälineillä. Siirtolapuutarhat on yleensä suunniteltu vapaa-ajan käyttöön, joten niillä voi olla kevyemmin keskitetty infrastruktuuri kuin asuinalueilla. Paine muuttaa tällaiset alueet pysyviksi asumuksiksi tuo kuitenkin mukanaan tarpeen raskaammasta infrastruktuurista ja palveluista, mistä voi olla seurauksena hajanainen aluerakenne.

Viihtyisään ja terveelliseen ympäristöön kuuluvat myös virkistysalueet. Metsät sekä kulttuuriset ja historialliset maisemat tulisi tämän takia säilyttää. Viheralueet, luonnonpuistot ja muut voivat paikallisten asukkaiden lisäksi olla hyödyksi myös turismille.

Tutustu myös seuraaviin aiheisiin suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
» Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
» Kestävä liikenne
» Energiatehokkuus
» Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
» Strateginen suunnittelu
» Kustannukset