Analysoi oman alueesi nykyinen paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot. Kiinnitä erityistä huomiota äärimmäisiin ilmiöihin.


Tunnista paikallisen ilmaston mahdollisuudet ja haasteet

Paikallinen ilmasto vaikuttaa suunnittelussa tehtäviin ratkaisuihin. Kun suunnittelu aloitetaan, on hyvä olla tulevaisuuden ilmastoon liittyvää tietoa, joka saadaan skenaarioissa ennustettujen meteorologisten parametrien avulla. Muutokset esimerkiksi lämpötilassa, sateen määrässä ja kosteudessa antavat tärkeää tietoa pitkäaikaiseen suunnitteluun. Lisäksi nykyiset sääolosuhteet ja ilmaston vaihtelut (esimerkiksi rankkasateet, kosteus ja tuuli) vaikuttavat paikallisiin toimiin sekä maan ja veden käyttöön esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, vesihuollossa ja vapaa-ajan vietossa.

Minimoi äärimmäisten meteorologisten ilmiöiden aiheuttamat riskit

Äärimmäisiä ilmiöitä (esim. rankkasateet, lämpöaallot, lumimyrskyt, kuivuudet ja metsäpalot) voi tapahtua paikoissa, joissa niihin ei ole varauduttu. Lumimyrskyt ja raskaat lumikinokset voivat aiheuttaa infrastruktuuriin liittyviä ongelmia esimerkiksi sähkölinjoille, minkä takia riittävä lumenpoisto on taattava myös tulevaisuudessa. Äärimmäiset sääilmiöt voivat vaikuttaa rakennettuun infrastruktuuriin, mutta myös alueen maa- ja metsätalouteen.

Rankkasateet lisäävät hulevesien hallinnan tarvetta. Tiivis kaupunkirakenne, jossa on vettä läpäisemätön pinta (asvaltti), lisää tulvien mahdollisuutta, mikäli hulevesien hallintajärjestelmiä ei päivitetä tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti. Viheralueet voivat toimia puskurivyöhykkeinä tulvimiselle ja suojata eroosiolta. Rankkasateet voivat aiheuttaa ongelmia myös harvempaan asuttujen seutujen infrastruktuurille, sillä esimerkiksi maanvieremät voivat vahingoittaa pieniä teitä ja joentörmät voivat romahtaa.

Lämpöaallot voivat merkitä kesäisin suurta terveysriskiä. Tiiviiden kaupunkirakenteiden luomat lämpösaarekkeet ja viilentävän ilman puuttuminen voivat pahentaa ilmiötä entisestään.

Suojautuminen tuulelta on tärkeää erityisesti avoimilla paikoilla, kuten järvien, rantaviivojen ja peltojen läheisyydessä. Alueen mikroilmastoa voidaan muuttaa sijoittamalla esimerkiksi rakennuksia ja puita siten, että ne suojaavat tuulelta.

Selvitä ilmastonmuutoksen riskit ja vaikutukset suunnitteluun liittyvässä vaikutusten arviointiprosessissa

Mahdollisimman vähäinen rakentaminen tai sen estäminen alueilla, joilla on ilmastoriskejä. On tärkeää määritellä alueet, joilla on tulva-, maanvyörymä- tai eroosioriski tai muita riskejä ja rajoittaa rakentamista näille alueille ja suojella niitä. Näiden alueiden tunnistamisessa auttavat olemassa olevat topografiset kartat ja tulvariskikartat. Erittäin herkästi haavoittuvilla alueilla on hyödyllistä käyttää varoitusjärjestelmiä (rankkasade tai kova tuuli).

Tutustu myös seuraaviin aiheisiin suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
» Kestävä liikenne
» Energiatehokkuus
» Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
» Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
» Strateginen suunnittelu
» Kustannukset