Edistä kestävää liikennettä.


Vähennä matkustamisen tarvetta

Alueet on suunniteltava siten, että ihmisten ja tavaroiden tarvitsee matkustaa mahdollisimman vähän. Fyysisen infrastruktuurin koko ja mittasuhteet on minimoitava ja optimoitava. Kun alueille, viranomaisille, kouluille ja suurille yrityksille kehitetään liikkumissuunnitelmia, kannattaa selvittää asukkaiden ja asiakkaiden tarpeet ja tehdä kestävistä liikkumisvaihtoehdoista houkuttelevampia. Lisäksi kannattaa suosia liikkumisratkaisuja, joiden ideointiin yritykset ja työmatkalaiset osallistuvat.

Lisää ratkaisuja, jotka kannustavat käyttämään moottoritonta liikennettä

Ratkaisut, jotka kannustavat kävelemään, pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä, ovat suositeltavia. Pyörä- ja kävelyteiden pitäisi muodostaa verkosto, joka kattaa alueen tärkeimmät palvelut ja rohkaisee kävelemään ja pyöräilemään arkisin esimerkiksi töihin, kouluun, palveluihin ja kauppoihin. Suunnittelussa on edistettävä parkkialueiden hallintaa ja autottomien vyöhykkeiden mahdollistamista. Vähän hiilidioksidia tuottavien ajoneuvojen, kuten sähkö- tai biokaasuautojen käyttöä voidaan kannustaa porkkanoilla, kuten erityisillä pysäköintietuoikeuksilla kaupunkialueella.

Polkupyörien pysäköintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Niitä varten on varattava tilaa varsinkin palveluiden lähelle aluetta suunniteltaessa. Moottorittoman liikenteen tai pyöräteiden ja kävelyteiden aihekohtaiset suunnitelmat ovat hyviä suunnittelutyökaluja. Jalankulkijoiden alueet ja laadukkaat julkiset tilat lisäävät kaupungin keskustan houkuttelevuutta ja alueen liike-elämän vilkkautta.

Lisää joukkoliikenteen käyttöä

Tiedot joukkoliikenteen yhteyksistä, reiteistä ja aikatauluista pitäisi olla helposti saatavissa internetistä. Joukkoliikenteen kestävät ja integroidut kaupunkisuunnitelmat alueella auttavat yhdistämään eri liikennemuotoja. Linja-auto- ja raidepalvelut tulisi yhdistää, jotta siirtyminen ajoneuvosta toiseen on sujuvaa. Rautatie- ja maantieverkoston heikoimpien kohtien analysointi voi auttaa suunnittelussa. Kaikki nämä palvelevat myös turisteja.

Tutustu myös seuraaviin aiheisiin suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
» Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
» Energiatehokkuus
» Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
» Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
» Strateginen suunnittelu
» Kustannukset