Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo edistää oikea-aikaisen toteutuksen muutoksia ja parantaa myös lopputulosta.


Ota kaikki asiaan liittyvät toimijat mukaan prosessiin

Suunnittelijoiden pitäisi käyttää sekä oikeudellisesti sitovia että sitomattomia työkaluja (esim. strategisia suunnitelmia) yhdistäessään tietoja ilmastonmuutoksesta paikallisiin ja alueellisiin suunnitelmiin. Suunnittelijat voivat käyttää interaktiivisia osallistumisprosesseja mennäkseen pidemmälle kuin oikeudellisesti on tarpeen. Osallistuminen on kestävän kehityksen kulmakivi ja strategisen ympäristöprosessin edellytys. Julkisen osallistumisen korostaminen koko suunnitteluprosessin aikana edistää oikea-aikaisen toteutuksen muutoksia ja parantaa myös lopputulosta.

Takaa läpinäkyvä ja avoin prosessi osallistumisella

Suunnittelun tulokset hyväksytään todennäköisesti paremmin osallistumisen ansiosta. Mitä aiemmin ja vakavammin asiaan liittyvät toimijat ja ne, joihin suunnittelun seuraukset vaikuttavat, otetaan mukaan prosessiin, sitä parempi. Tällä tavoin he hyväksyvät paremmin lopullisen suunnittelun tulokset, lisäävät tukeaan ja osallistumistaan toteutukseen. Jos sidosryhmät kokevat, että heitä on kuunneltu ja että heidän näkemyksensä on huomioitu suunnitteluprosessissa, he ymmärtävät ja hyväksyvät lopputuloksen paremmin, vaikka heidän omat ajatuksensa eivät näkyisikään lopullisissa tuloksissa.

Lisää sidosryhmien sitoutumista osallistumisella

Asukkaiden osallistuminen. Asukkaat tietävät alueen tilanteen ja voivat antaa arvokasta tietoa nykyisestä toiminnastaan, esimerkiksi kulutuksesta ja liikkumisesta.

Maanomistajien osallistuminen tuo prosessiin avoimuutta, ja yhteistyö heidän kanssaan tuo uusia kehitysmahdollisuuksia.

Poliitikkojen osallistuminen luo vuoropuhelumahdollisuuden ja vahvistaa tuen tuleville suunnitelmille.

Ilmastotieteilijöiden ja muiden tiedemiesten osallistuminen varmistaa, että prosessissa käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja uusia innovaatioita.

Median osallistuminen. Julkisella huomiolla on merkittävä asema lisättäessä eri sidosryhmien sitoutumista. Tiedotusvälineissä olevien uutisten, verkkosivujen, sosiaalisen median yms. kautta suuri yleisö saa tietoa suunnitteluprosessista ja voi sitoutua siihen. Erilaiset kampanjat, symboliset tapahtumat ja kilpailut voivat lisätä tietoa ja luoda poliittisen ilmapiirin, joka tukee hillitsemis- ja sopeutumispyrkimyksiä.

Suunnitteluprosessin aikana tapahtuvaa oppimista ei pidä aliarvioida. Sidosryhmien ottaminen mukaan antaa kaikille osallistujille mahdollisuuden oppia ilmastonmuutoksen vaikutuksista alueellaan. Tämä mukana olo mahdollistaa tasapainotetulla tavalla myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen yhdistämisen suunnitteluprosessiin.


Tutustu myös seuraaviin aiheisiin suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
» Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
» Kestävä liikenne
» Energiatehokkuus
» Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
» Strateginen suunnittelu
» Kustannukset