Kerättäviksi ehdotetaan seuraavia tilastollisia indikaattoreita:

  • energian kokonaiskulutus
  • energiankulutus toiminnoittain
  • käytetyn energian tyyppi (uusiutuva vai uusiutumaton)
  • kasvihuonekaasupäästöt – erityispiirteet (CO2, CH4 vai N2O)
  • energiantuotannon mahdollisuus (uusiutuvat, kuten jätteiden käsittelypaikat).

Takaisin