Yleisten sosioekonomisten tietojen osiossa selvitit jo maatalousmaan osuuden. Nyt voit selvittää tarkemmin, miten maatalousmaata todella käytetään. Mitkä ovat tärkeimmät viljalajit ja eläimet? Erityisesti alueen maatilojen koon tietäminen auttaa jatkamaan eteenpäin.

Kerättäviksi ehdotetaan seuraavia tilastollisia indikaattoreita:

  • maatalousmaa käyttötyypeittäin
  • tärkeimmät vilja- ja eläinlajit
  • maatilojen määrä koon mukaan
  • energiankulutus toiminnoittain.

 

Takaisin