Kuljetustiedot on kerättävä maantie-, rautatie-, vesi- ja ilmakuljetuksista sekä kevyestä liikenteestä ja jaettava julkisiin, yksityisiin ja tavarakuljetuksiin. Hyödyllisiin tilastollisiin indikaattoreihin kuuluvat kaikkien kuljetusten kulkumuotojakauma, pääsuunnat ja matkan tarkoitus. Tietoja matkan tarkoituksesta on vaikea saada, mutta ihmisten matkustussyyn tietäminen on arvokas lähtökohta liikenneruuhkien poistamisessa ja tarpeettoman matkustamisen välttämisessä (vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä).

Kerättäviksi ehdotetaan seuraavia tilastollisia indikaattoreita:

  • kuljetukset tyypeittäin
  • tärkeimmät suunnat tyypeittäin
  • tärkeimmät suunnat liikennemäärien mukaan
  • matkustamisen tarkoitus
  • vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö
  • julkisen liikenteen käyttö
  • turvallisten pyöräilyreittien käyttö.

Takaisin