Suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät usein energiantuotannosta. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten sähköä ja lämpöä tuotetaan. Näiden tietojen lisäksi mukana voi olla yhteenveto kokonaiskulutuksesta ja suurimmista kuluttajista. Muille alueille tapahtuvan viennin ja muilta alueilta tulevan tuonnin takia tuotanto ja kulutus eivät aina vastaa toisiaan. Tämä saattaa merkitä sitä, että naapurialueiden kanssa on ehkä tehtävä yhteistyötä tai että yhteistyöstä on saatu hyötyjä.

Kerättäviksi ehdotetaan seuraavia tilastollisia indikaattoreita:

  • energian kokonaistuotanto
  • uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden jakautuminen
  • energiantuotanto polttoainetyypeittäin
  • energian kulutuksen jakautuminen (lämpö, sähkö)
  • suurimmat energian kuluttajat.

Takaisin