Paikallisen asuntokannan yhteenvetoon sisältyvät tiedot asuin-, toimisto- ja teollisuusrakennuksista sekä julkisista ja muista rakennuksista. Hanki ensin yleiskuva siitä, kuinka paljon ja millaisia rakennuksia alueella on. Sijaitsevatko ne enimmäkseen olemassa olevassa kaupunkirakenteessa tai rakennetussa ympäristössä vai hajanaisesti eri puolilla maaseutua? Jotta tiedot liittyisivät ilmastoon, yritä selvittää, kuinka suuren osan lämmitys, sähkö ja muut energiaa kuluttavat toiminnot muodostavat energian kokonaiskulutuksesta. Jotta tiedot liittyisivät kuljetukseen ja energiaan, pohdi, kuinka moni kotitalous on riippuvainen yksityisautoilusta.

Kerättäviksi ehdotetaan seuraavia tilastollisia indikaattoreita:

  • neliömetrien kokonaismäärät rakennustyypeittäin
  • kaupungistumisen prosenttiosuus
  • asukkaat asuntotyypeittäin
  • julkisen liikenteen käyttö
  • turvallisten pyöräilyreittien käyttö
  • julkisten palveluiden käyttö
  • energiankulutus neliömetrillä rakennustyypeittäin.

Takaisin