Paikallinen tilastoinventaario helpottaa laajoja analyysejä, joissa selvitetään, miten ilmastonmuutos vaikuttaa sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan. Inventaario on tärkeä, sillä siitä saatavia tietoja tarvitaan muissa harjoituksissa, jotka suoritetaan myöhemmin haavoittuvuutta arvioitaessa.

Kerättävät tiedot voivat olla seuraavia (valitaan tarpeiden mukaan):

sosioekonomiset tiedot
energia-alan tiedot
kuljetusalan tiedot
asumis- ja rakennustiedot
maatalouden tiedot
yleisen sektorin tiedot.

Paikallinen tilastoinventaario muodostuu oman alueen sosioekonomisista tiedoista. Jos olet erityisen kiinnostunut alakohtaisesta näkökulmasta, sinun on kerättävä kyseisen alan tiedot. Energia-, kuljetus-, asumis- ja maatalousalojen esimerkkejä pääsee katsomaan linkkien kautta. Esimerkeissä ehdotetaan osittain päällekkäisiä tietoja kullekin osa-alueelle. Jos et ole kiinnostunut näistä aloista, voit katsoa yleisen sektorin tietoja saadaksesi käsityksen kerättävistä tiedoista. Tilastotietoja kerätessä on tärkeä huomioida paikalliset ominaispiirteet, jotta kerättävät tiedot ovat olennaisia. Sekä liian vähäisen että liian suuren tietomäärän kanssa on hankala työskennellä.

Paikallisia tietoja on harvoin saatavilla kattavasti. Sen sijaan tiettyihin asioihin liittyviä tietoja on usein saatavilla. Paikallisen tilastoinventaarion laatimisessa tarvitaan usein jonkinlaista ekstrapolointia tai omaa tietojen keräämistä. Vinkkejä näihin saa oikealla olevasta esimerkkilinkistä (englanniksi).