Ilmastomalleilla luodaan ilmastoskenaarioita, joiden avulla pyritään selvittämään, miten ilmasto muuttuu ja millainen tulevaisuuden ilmasto on.

BalticClimate-hankkeessa laadittiin tulevaisuuden ilmastoskenaarioita kohdealueille Virossa, Suomessa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Ruotsissa (katso Kuva 1). Skenaariot löydät sivun oikeasta laidasta. Voit käyttää näissä raporteissa olevia tietoja määritelläksesi oman alueesi tulevaisuuden ilmaston. Jos alueesi ei ole missään edellä mainituista maista, katso Itämeren alueen tulevan ilmaston yleisskenaariossa olevia tietoja.

Tehtäessä paikallisia arvioita ilmastonmuutoksen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista on myös arvioitava, miten ilmastonmuutos todennäköisesti vaikuttaa paikallisten alueiden sosiaaliseen toimintaan. Ilmastojärjestelmän muutosten liittäminen sosiaaliseen toimintaan kohdistuviin vaikutuksiin paikallisilla alueilla on olennainen osa arviointiprosessia. Vaikutusskenaariot rikastuttavat ja tukevat näin keskusteluja siitä, mitä meille tapahtuu, ja tuo selvyyttä haavoittuvuuden herkkyysosatekijään.

Jotta osaat huomioida ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset alueellasi, tutustu vaikutusskenaarioiden yleiskatsaukseen. Yleiskatsauksessa esitellään saatavissa olevat skenaariot, joissa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren alueella. Yleiskatsaus on tarkoitettu tukemaan tulevia paikallisia analyysejä osana haasteiden ja mahdollisuuksien arviointia sekä haavoittuvuuden arvioinnin runkoa.

Kuva 1. BalticClimate-hankkeen kohdealueet (klikkaa suurentaaksesi kuvan).


Takaisin: kasvihuonekaasupäästöt
Jatka harjoitukseen A: Sidosryhmien kartoitus