On tärkeä tietää alueen tai alan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä. Siksi päästöihin ei pidä suhtautua välinpitämättömästi. Vaikka paikallista tietoa ei olisi saatavilla, arvio on silti tehtävä. Alla on joitain ehdotuksia.

  • Energiantuotannon, kuljetusten, maanviljelyn ja muiden toimien kokonaispäästöt
  • Energiantuotannon päästöt tuotanto- tai polttoainetyypeittäin
  • Energian päästöt tyypeittäin (lämpö, sähkö)
  • Suurimpien energiankuluttajien päästöt
  • Suurimpien kasvihuonekaasutuottajien päästöt
  • Kuljetusten päästöt ajoneuvotyypeittäin ja/tai tarkoituksen mukaan
  • Maatalouden päästöt lähteittäin
  • Päästöt rakennustyypeittäin
  • Asumisen päästöt lähteittäin

Kasvihuonekaasupäästöjen tärkeimpien lähteiden tunteminen on ensimmäinen vaihe työskenneltäessä suurimpien päästöjen tuottajien kanssa. Hanki siksi kokonaiskuva kasvihuonekaasupäästöistä. Voit tehdä sen tarkempien indikaattoreiden yhteydessä, esimerkiksi hankkiessasi tietoa päästöistä lähteittäin tai aloittain. Alakohtaista jakaumaa on laajennettava siten, että se osoittaa tärkeimmät teollisuudenalat tai muut toiminnat.

Lisäksi on oltava toinen, yksityiskohtaisempi lähestymistapa. Sen perusteella, oletko keskittynyt yhteen alaan, voit koettaa laatia sopivimman indikaattorikokonaisuuden saadaksesi riittävän kokonaiskuvan keskeisten kohtien tunnistamiseen.


Takaisin Ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot
Jatka Tulevaisuuden ilmasto