1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Ennen kuin ryhdyt arvioimaan ilmastonmuutoksen luomia haasteita ja mahdollisuuksia, tutustu ilmastonmuutokseen ja siihen, miten se vaikuttaa alueeseesi. Pohdi myös ilmastonmuutoksesta mahdollisesti aiheutuvia mahdollisuuksia ja ongelmia tai haasteita. Tämä muodostaa yhteisen lähtökohdan prosessitiimille.

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on, että haasteet ja mahdollisuudet, jotka ilmastonmuutos luo omalle alueelle tai taloudelliselle toiminnalle tai alalle, asetetaan tärkeysjärjestykseen.

Tarvittavat tiedot

Oman alueen ilmasto tulevaisuudessa

Tulos

Luettelo ilmastoon liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista, jotka on järjestetty sen mukaan, mikä on oma käsitys niiden merkityksestä ja ilmenemisajankohdasta. Tulokset toimivat tarvittavina tietoina harjoituksessa 2 ja harjoituksessa 3, joissa kartoitetaan ilmastollisia ja sosioekonomisia stressitekijöitä, sekä harjoituksessa 4, joka keskittyy paikalliseen herkkyyteen.


Materiaali ja valmistelut
  • Fläppitaulun paperia, tarralappuja ja punaisia tusseja.

  • Valmistele fläppitaulun paperi alla olevan kuvan 1 mallin mukaisesti. Jos työskentelet eri alueilla tai erilaisten talouden sektoreiden kanssa, valmistele yksi paperi jokaiselle alueelle tai sektorille. Jaa paperi viiteen sarakkeeseen sekä pysty- että vaakasuoraan, jotta siihen on helpompi tehdä taulukkomerkintöjä.

  • Vaakasuora akseli: aika tunnistettujen haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti (esimerkiksi nykyhetkestä vuoteen 2020, 2050 tai 2100).

  • Pystysuora akseli: haasteen tai mahdollisuuden merkitys vähäisestä suureen.

Kuva 1. Taulukko, josta ilmenee ilmastonmuutoksen luoman haasteen tai mahdollisuuden merkitys sekä ilmenemisaika. (Aiheeseen liittyvän tiedoston voit ladata sivun oikean laidan valikosta)  

Harjoituksen ohjeet

Toteuttakaa harjoitus yhdelle paikalliselle alueelle tai talouden sektorille kerrallaan. Käykää haasteet ja mahdollisuudet läpi erikseen.

1. Aloittakaa ensimmäisellä paikallisella alueella tai talouden sektorilla. Kirjoittakaa muistilapuille suurimmat haasteet, jotka kohtaatte nyt tai tulevaisuudessa. Jokainen työskentelee itsenäisesti.

a) Ryhmän jäsenten itsenäisesti tunnistamat haasteet esitellään, ja ryhmä keskustelee, miten se asettaa muistilaput taulukkoon, kun on huomioitava seuraavat seikat:

  • Haasteen merkitys: kuinka suuri vaikutus on paikallisella alueella tai talouden sektorilla

  • Aika: koska tämä haaste tulee ajankohtaiseksi tai milloin siitä tulee niin merkittävä, että se antaa aihetta sosiaaliseen toimintaan? Nyt? Koko ajan? Tulevaisuudessa? Tiettyinä ajankohtina, esimerkiksi kriisien aikana? Keskustelkaa epäselvistä haasteista.

b) Kun haasteet on asetettu taulukkoon, määritelkää, mitkä niistä liittyvät erityisesti ilmastoon ja merkitkää ne punaisella tussilla. Kirjoittakaa ylös myös perustelut.

c) Jos keksitte vielä ilmastoon liittyviä haasteita, lisätkää ne.

2. Tehkää sama harjoitus (vaiheet a–c) uudelleen, mutta keskittykää tällä kertaa ilmastonmuutoksen luomiin mahdollisuuksiin. Käyttäkää uutta taulukkoa ja muistilappuja.

3. Toistakaa haaste- tai mahdollisuusharjoitus tarvittaessa muille paikallisille alueille tai talouden sektoreille.

4. Dokumentoikaa taulukot ja säilyttäkää ne, jotta valmistautuminen harjoituksiin 2, 3 ja 4 on helpompaa. Jakakaa taulukot kaikille prosessitiimin jäsenille. Taulukoiden avulla prosessiin myöhemmin liittyvät jäsenet voivat tutustua asiaan.


Takaisin harjoitukseen B: Olemassa olevien käytänteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen               
Jatka haavoittuvuuden arviointiin