Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen luomien paikallisten haasteiden ja mahdollisuuksien arviointiin liittyy monia eri näkökulmia, seikkoja ja toimijoita. Niinpä paikallisia tietoja tarvitaan tukemaan analyysejä ja helpottamaan näiden paikallisten haasteiden ja mahdollisuuksien integroitua arviointia.

Tässä paikallisen inventaarion oppaassa on neljä tietoja tukevaa osa-aluetta:


Kun kaikki tarpeellinen tieto on kerätty, ilmastonmuutoksen luomat paikalliset haasteet ja mahdollisuudet voidaan arvioida.