Prosessijohtaja voi käyttää seuraavia kysymyksiä apuna jäsentäessään arviointia:

a. Miten olennainen harjoitus oli
           i. paikalliselle alueelle tai tietylle taloudelliselle toiminnalle?

          ii. henkilöille, jotka osallistuivat harjoitukseen (mainitse lyhyesti, millaista osaamista tai millaisissa  
              tehtävissä toimivia henkilöitä ryhmässä oli)? 

b. Miten olennainen harjoituksen tulos oli? Voitaisiinko sitä soveltaa päivittäisessä työssä? Laajensiko se osallistujien näkemystä? Ei mikään näistä? Miksi?

c. Miten hyvin harjoituksen analyyttinen rakenne auttoi saamaan tuloksesta merkityksellisen ja käyttökelpoisen? Muutosehdotuksia?

d. Miten hyvin harjoituksessa käytetyt taulukot, kuvat, konseptit ja muu materiaali helpotti osallistujien analyyttistä ja luovaa ajattelua? Mitä niiden sijaan voisi käyttää?

Kirjoita jokaisesta kohdasta lyhyt arvio tai merkitse arvio oheiseen taulukkoon. Voit arvioida koko ryhmän tai jokaisen yksittäisen osallistujan. (Taulukko on ladattavissa sivun oikeasta laidasta.)
Prosessijohtaja voi myös laatia itse omat arviointikysymyksensä!

  Frown Undecided Smile Kommentit
a) i        
a) ii        
b)        
c)        
d)        

 

Aloita Altistuminen ja herkkyys -osion harjoitukset