Kun sovelluskohde on tarkennettu, on aika tehdä prosessiin liittyvät päätökset. Prosessilla tarkoitetaan harjoitusten suunnittelua, ihmisten kutsumista, tulosten dokumentointia jne. Lisäksi jonkun on vastattava prosessiin liittyvistä vastuista. Nämä päätökset sisältyvät kuuteen tärkeimpään tehtävään:

 • Prosessijohtajan ja prosessitiimin valinta
 • Harjoitusten valinta ja aikataulun laatiminen
 • Harjoitusten huolellinen suunnittelu
 • Raportoijan nimeäminen
 • Harjoitusten dokumentointi
 • Arviointi

   
 • Prosessijohtajan ja prosessitiimin valinta. Prosessijohtaja johtaa haavoittuvuuden arviointiprosessia. Saman henkilön on mieluiten oltava vastuussa arvioinnista. Prosessijohtaja valmistelee harjoitukset ja ohjaa keskusteluja prosessin työpajoissa tai tapaamisissa. Lisäksi prosessijohtaja kutsuu aiheeseen sopivia henkilöitä tapaamisiin. Jos aiot toteuttaa integroidun arvioinnin, valitse prosessitiimi, joka on koko arvioinnin ajan kaikkiin tapaamisiin osallistuva ydinryhmä.

 • Harjoitusten valinta ja aikataulun laatiminen. Päätä, mitä harjoituksia tehdään sekä milloin ja miten ne toteutetaan. Suosituksena on seuraava aikataulu:

  Tapaaminen 1: (harjoitus 1, harjoitus 2 ja harjoitus 3) neljä tuntia.
  Työpaja 1: (harjoitus 4) kolme tuntia.
  Tapaaminen 2: (harjoitus 5 ja harjoitus 6) neljä tuntia.
  Työpaja 2: (harjoitus 7) neljä tuntia.

  Tapaamiset on pääasiassa tarkoitettu pienelle joukolle (prosessitiimi), kun taas työpajat on suunnattu suuremmalle ihmismäärälle. Varmista, että tapaamisten väliin jää riittävästi aikaa syvällisille analyyseille tai tukimateriaalien hankkimiselle ja että materiaaleista ehditään tehdä yhteenveto.

  Herkkyyttä (4) ja integroitua haavoittuvuutta (7) käsitteleviin harjoituksiin voidaan kutsua enemmän ihmisiä monista syistä. Jotta herkkyydestä saadaan tehtyä perusteellinen arvio, on kutsuttava henkilöitä, joilla on riittävästi tietoa heikoimmista kohdista ja vahvimmista mahdollisuuksista. Todennäköisiä kutsuttavia ovat henkilöt, jotka työskentelevät muun muassa käytön ja ylläpidon tai strategisen suunnittelun parissa. Esittele tapaamisen 1 tulos ja yhdistä nämä mahdolliset stressitekijät sovellukseen.

  Saadaksesi tehtyä kokonaisarvioinnin ja kehittääksesi vastastrategian haluat todennäköisesti kutsua useita niistä sidosryhmistä, jotka määriteltiin harjoituksessa A. Esittele tapaamisten ja työpajojen tulokset ja tee niistä yhteenveto. Päätä sen jälkeen, miten näitä haasteita ja mahdollisuuksia ryhdytään työstämään.

 • Harjoitusten huolellinen suunnittelu. Aloita suurpiirteisellä suunnitelmalla, jossa ovat mukana kaikki harjoitukset, jotka olet päättänyt tehdä. Suunnittele sitten harjoitukset yksityiskohtaisemmin hyvissä ajoin ennen tapaamisia ja työpajoja. Noudata yksityiskohtaisia ohjeita. Voit luonnollisesti muokata harjoituksia.

 • Raportoijan nimeäminen. Tämä henkilö dokumentoi keskustelut ja harjoitusten tulokset. Tehtävä voi kiertää eri henkilöillä. Jokaisen harjoituksen tulokset esitetään tietyssä muodossa. Tulokset on kirjattava ylös, ettei yhtään integroituun arviointiin liittyvää näkökulmaa unohdu.

 • Harjoitusten dokumentointi. Edistymisen seuraamista varten jokaisesta harjoituksesta saadut tulokset on kirjattava ylös määritetyssä muodossa tai muulla, esimerkeissä esitetyllä tavalla. On myös suositeltavaa ottaa valokuvia jokaisen harjoituksen lopputuloksesta, jotta myöhemmässä vaiheessa tehtävä analyysi on helpompi. Varmista myös, että tulokset välittyvät jatkuvasti prosessitiimille.

 • Arviointi. Päätä, haluatko arvioida harjoituksen, tapaamisen tai työpajan hyödyllisyyden (katso kohta Harjoitusten arviointi). Arvioinnit auttavat muokkaamaan harjoituksia ennen seuraavia tapaamisia ja havaitsemaan kohtia, jotka jäivät väliin keskusteluissa.

Taulukko 1. Aikataulumalli. (Taulukko 1 on ladattavissa sivun oikeasta laidasta)

Sovellus: 
Prosessijohtaja: 
Raportoija(t): 
Tehtävät harjoitukset: Merkitse rasti Ajankohta, jolloin harjoitukset tehdään:
Harjoitus 1: Miltä tulevaisuuden yhteiskunta voi näyttää?    
Harjoitus 2: Ilmastollisten stressitekijöiden kartoitus    
Harjoitus 3: Sosioekonomisten stressitekijöiden kartoitus    
Harjoitus 4: Paikallinen herkkyys    
Harjoitus 5: Sopeutumiskyvyn tunnistaminen ja arviointi    
Harjoitus 6: Muutokseen liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuut ja suhteet    
Harjoitus 7: Integroitu haavoittuvuuden arviointi ja toimintasuunnitelma    


Takaisin kohteen tarkkaan määrittelyyn                                                                
Jatka harjoitusten arviointiin