Tässä osassa käydään läpi käytännön seikkoja, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen luomien haasteiden ja mahdollisuuksien paikalliseen arviointiin. Altistuminen ja herkkyys -osiossa sekä Vastatoimet-osiossa olevista harjoituksista osallistujat saavat tietoa erityisesti laajemmasta asiayhteydestä, jossa ilmastonmuutoksesta syntyvät mahdolliset haasteet ja mahdollisuudet arvioidaan ja tulkitaan.

Haavoittuvuuden arviointiprosessi koostuu kahdesta osiosta, joihin kuuluu seitsemän haavoittuvuuteen liittyvää harjoitusta. Jokainen harjoitus muodostaa perustan, jonka avulla voidaan suorittaa perusteellisia analyysejä tärkeimmistä ilmastonmuutoksen luomien haasteiden ja mahdollisuuksien arviointiin liittyvistä seikoista. Ennen kuin harjoituksia ryhdytään tekemään, on tärkeä määritellä tarkasti kohde ja se, kuka arviointiprosessin suorittaa – kuka vastaa suunnittelusta, ihmisten kutsumisesta, toteutuksesta, dokumentoinnista ja harjoituksista saatujen tulosten levittämisestä.

Lisätietoja:

Kohteen tarkka määrittely
Haavoittuvuuden arviointiprosessin vaiheet
Harjoitusten arviointi

 

Takaisin haavoittuvuuden arviointiin