Tärkein Altistuminen ja herkkyys -osiossa esitettävä kysymys on seuraava:           

Mitkä ovat tärkeimmät ilmastolliset ja sosioekonomiset muutokset tai stressitekijät, jotka vaikuttavat haasteisiin ja mahdollisuuksiin omalla paikallisella alueella tai talouden sektorilla?

Jotta kysymykseen saadaan vastaus, on suoritettava neljä harjoitusta, joissa käsitellään tärkeimpiä seikkoja.

  1. Maailmankuvan määrittely. Miten maailman oletetaan muuttuvan tulevaisuudessa ja mitkä ovat sen todennäköiset seuraukset paikallisella alueella (harjoitus 1: Miltä tulevaisuuden yhteiskunta voi näyttää?).

  2. Ilmaston todennäköinen muuttuminen tulevaisuudessa omalla alueella (määritellään tärkeimmät muutokset sen mukaan, miten ne vaikuttavat paikalliseen alueeseen) (harjoitus 2: Ilmastollisten stressitekijöiden kartoitus).

  3. Alueen haavoittuvuuteen vaikuttavien ei-ilmastollisten seikkojen kartoitus. Määritellään, kuinka paljon nämä stressitekijät pahentavat tai helpottavat ilmastonmuutoksen luomia haasteita ja mahdollisuuksia (harjoitus 3: Sosioekonomisten stressitekijöiden kartoitus).

  4. Arvio vakavimpien ilmastollisten stressitekijöiden vaikutuksesta paikalliseen alueeseen (yleisarvio kaikista yhteiskunnan toiminnoista) tai talouden sektoriin (perusteellisempi analyysi vaikutuksista tiettyyn toimintoon) (harjoitus 4: Paikallinen herkkyys).

Suosituksena on aloittaa puoli päivää (neljä tuntia) kestävällä työpajalla, jossa käydään läpi harjoitukset 1, 2 ja 3. Tuloksena on luettelo pahimmista ilmastollisista stressitekijöistä, jotka vaikuttavat paikalliseen alueeseen. Sen jälkeen voidaan järjestää työpaja, jossa tehdään harjoitus 4. Työpaja suunnataan henkilöille, joilla on runsaasti kokemusta siitä, miten paikallinen talous ja aluerakenne ovat muuttuneet tai tulevat todennäköisesti muuttumaan. Heidän perusteelliset tietonsa alueen tai sektorin heikoista ja vahvoista puolista ovat arvokas apu arvioitaessa merkittävien ilmastollisten ja sosioekonomisten seikkojen seurauksia. Työpajan tuloksena saadaan luettelo tärkeimmistä herkistä sektoreista ja/tai toiminnoista.

Harjoitusta 3 voidaan käsitellä eri tavoin sen mukaan, miten tärkeitä ei-ilmastolliset muutokset mielestäsi ovat ilmastonmuutokseen liittyvälle haavoittuvuudelle paikallisella alueella. Jos ei-ilmastollisella muutoksella on mielestäsi vähäinen vaikutus sovellukseen, harjoituksen 3 kyselylomakkeessa luetteloidut mahdolliset stressitekijät voidaan arvioida järjestelmällisesti tulevaisuuden skenaarion ja ilmastollisten stressitekijöiden perusteella. Yritä ratkaista, pahentavatko ne ongelmia vai tarjoavatko ne vielä paremmat olosuhteet mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Jos uskot, että ei-ilmastollisilla muutoksilla on suuri vaikutus haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle, on suositeltavaa jakaa kyselylomake laajemmalle vastaajajoukolle, jotta tavoitetaan harjoituksessa A: Sidosryhmien kartoitus määritetyt tärkeimmät loppukäyttäjät. Päätä sitten lomakkeiden vastausten perusteella, mitkä ovat vakavimmat ei-ilmastolliset stressitekijät, jotka paikallinen alue tai talouden sektori kohtaa.

Aloita harjoituksella 1: Miltä tulevaisuuden yhteiskunta voi näyttää?