Laajojen käytännöstä saatujen kokemusten perusteella BalticClimate-hankkeen haavoittuvuuden arviointi on muodostettu kahdesta osiosta: Altistuminen ja herkkyys sekä Vastatoimet. Osiot ja harjoitukset on esitetty ylläpuolella olevassa kuvassa.

Ennen kuin harjoituksia ryhdytään tekemään, katso ensin prosessin valmistelun ohjeet.