BalticClimate`i videod
Energiatõhusate ja kohalikust looduslikust materjalist põhumajade ehitamine Leedus. Dets. 2011. Ingl subtiitrid.
Kliimamuutusega kohanev põllumajandus ja kohalikud toiduturud Lääne-Mecklenburgis Saksamaal. Okt. 2011. Ingl subtiitrid.
Polistovski looduskaitseala ökosüsteemid ja keskkonnahoidlik põllumajandus Bežanitsõ rajoonis Venemaal. August 2011. Ingl subtiitrid.
Līgatne praami olevik ja tulevik. Mai-juuli 2011. Ingl subtiitrid.
Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutamine uues Kurtna koolimajas. Mai 2011. Ingl subtiitrid.
Puidu biomassi energeetika ja biogaasi kasutamine kütusena Kesk-Soomes. Aprill 2011. Ingl subtiitrid.
Ühistransport ja biogaasi kasutamine Gävles ja Stockholmis. April 2011. Ingl subtiitrid.
Esimene BalticClimate`i kliimamuutuse teemaline saade. Märts 2010. Ingl subtiitrid.

Kliimamuutuse teema hakkab järjest enam mõjutama meie ja meie laste elukeskkonda. Teadmiste ja kogemuste vahetamine aitab leida ühist keelt ja muutuva olukorraga koos toime tulla. Niisiis peavad kliimamuutusele reageerijad kõikidel tasanditel, eri teadusharudes, valdkondades ja kutsealadel tegutsema üheskoos.

BalticClimate’i töövahend võimaldab teadmiste ja kogemuste jagamist kohaliku ja piirkondliku tasandi kliimamuutusele reageerijate vahel, kes ei pruugi tingimata olla kliimamuutuse asjatundjad, kuid kellel on oluline roll kliimamuutusega seotud meetmete ettevalmistamisel ja rahastamisel ning nende rakendamisega seotud otsuste tegemisel.

Töövahend on suunatud kolmele olulisele kliimamuutusele reageerijate rühmale: poliitikakujundajad, planeerijad ja ettevõtjad. Nemad peaksid kliimamuutuse küsimuses võtma selged ülesanded ja vastutuse selle mõjuga toimetulemise eest. BalticClimate`i töövahend aitab selles keerukas protsessis orienteeruda.

Poliitikakujundajatele mõeldud teave keskendub kõige olulisematele tahkudele – probleemi tunnistamisele ja meetmete võtmisele. Üksikasjalikuma teabega tutvumiseks klõpsake lehe ülaserval asuvaid linke peamistele kliimamuutusega seotud teemakategooriatele või teabele, mille sihtgrupp on teised kliimamuutusele reageerijate rühmad.

Planeerijatele on esitatud üksikasjalikum ja teaduslikum teave. Sealt leiate harjutusi ja planeerimisjuhiseid, mis aitavad ettevalmistada kliimamuutuse mõjuga seotud otsuste tegemist ja meetmete võtmist oma ruumilises üksuses. Samuti on planeerijaid käsitlevas osas lingid selgitava teabe juurde ning ka poliitikakujundajaid ja ettevõtjaid puudutavate osade juurde.

Ettevõtjad juhatatakse kliimamuutuse teema juurde nende peamise huvi kaudu – olla teadlik, millist mõju avaldab kliimamuutus konkreetse piirkonna ettevõtlusele ning milliseid võimalusi saaks uutes olukordades ja tingimustes luua. Töövahend sisaldab mitmeid kliimamuutusele reageerimise meetmeid.

Kliimamuutuse teemasse süvenemiseks on kaks peamist viisi.

A) Võite veebilehega tutvumisel lähtuda oma rühma (poliitikakujundajate, planeerijate või ettevõtjate) seisukohast. Selleks klõpsake vertikaalsel navigeerimisribal oma osalejarühma peal;

või

B) valige huvipakkuv link horisontaalselt navigeerimisribalt. Kui te ei liigita end ühegi kliimamuutusele reageerijate rühma alla, siis saate töövahendist ka üldist teavet kliimamuutuse kohta, nt:

Kuidas kliimamuutus võib eri sektoreid mõjutada? Millised on poliitiliste vastumeetmete kaks põhiliiki: leevendamine ja kohanemine? Mis on kliima ja ilma erinevus? Kas kliimamuutus tuleneb looduslikest oludest või inimtegevusest?

BalticClimate’i töövahend on midagi enamat kui poliitilised meetmed, mis siiamaani on keskendunud rahvusvahelisele ja riiklikule tasandile või suunatud suurematele tööstusharudele. See on mõeldud kõikide Läänemere piirkonna riikide väikeste ja keskmise suurusega linnade ja maapiirkondade eri valdkondade asjaosalistele, et toetada nende arengut.

Töövahendi eesmärk on:

  • suurendada teadlikkust kliimamuutusest,
  • teha kindlaks, kuidas kliimamuutus mingeid alasid mõjutab,
  • jagada teavet kliimamuutuse ja säästva arengu olulistest mõjuritest,
  • toetada teadmussiiret üleilmselt tasandilt kohalikule tasandile ja riikide vahel,
  • parandada võimekust tegelda kliimamuutuse küsimusega ühiselt, ühtselt ja säästvalt,
  • avastada ja luua võimalusi ning selle kaudu
  • suurendada väikeste ja keskmise suurusega linnade ja maapiirkondade ning neid ümbritsevate alade ligitõmbavust ja konkurentsivõimet.

Kas soovite oma piirkonna konkurentsivõimet suurendada? Kui jah, siis tutvuge BalticClimate’i töövahendiga, kasutage selles pakutavaid mitmekesiseid võimalusi ja koguge indu asja kallale asuda!

Enne võite veel vaadata paremal pool kastis olevaid lühivideofilme, mis tutvustavad kliimamuutuse teemaga seotud eri piirkondade kogemusi. 5-10minutilised videod on filmitud mitmes Läänemere-äärses riigis aastatel 2010-2011.