Kas teil on juba energiavarustusvõrk ja kas te kasutate oma piirkonnas tavapäraste elektrijaamade (nt fossiilkütusel töötava elektrijaama) asemel hajutatud taastuvaid energiaallikaid (nt hüdroenergiat, biogaasi ja tuuleenergiat)?

Uued energiavarustusviisid võivad aidata kasvuhoonegaaside heitkogust vähendada. Energia tootmise ja tarbimise planeerimine on tähtis osa maakasutuse ja majandusarengu planeerimisest. Olemasolevad struktuurid tuleks energiatõhusamaks kujundada. Peale selle saab vähendada äärmuslikest ilmastikunähtustest tulenevat suurte elektrijaamade haavatavust. Väiksem ja mitmekesisem energiataristu on selliste ilmastikunähtuste suhtes vähem haavatav. Kasulik on ka hajutatud taastuvenergiatootmine, eelkõige hõredama asustusega aladel (nt väikesed biokütusel töötavad kaugküttejaamad väikestes külades).

Vaadake ka teisi sektoreid ning nende nende probleeme ja võimalusi kohalikus ja piirkondlikus arengus: