Kas teadsite, et kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur ning projekteerimissuunised alade ja hoonete energiatõhususe parandamiseks vähendavad kasvuhoonegaaside heitkogust?

Oluline on pöörata tähelepanu alade, hoonete ja muu vara pikaajalisele haldamisele ja hooldusele. Hoonete ja elamupiirkondade energiaaudit annab kasulikku teavet ning näitab kätte uued energiasäästu ja heitkoguste ärahoidmise võimalused. Eri funktsioonide ühendamine (nt elamud, avalikud ja erateenused, töökohad koos puhkealadega) ja energiatarbimise vähendamise võimaluste ärakasutamine elamumajanduses võimaldavad palju kokku hoida. Äärmuslike ilmastikunähtuste tõttu on vaja siiski ka kohanemismeetmeid (nt puhveralasid, reoveesüsteemide uuendamist).

Vaadake ka teisi sektoreid ning nende nende probleeme ja võimalusi kohalikus ja piirkondlikus arengus: