Tänapäeval on kõik kuulnud kliimamuutusest, globaalsest soojenemisest ja selle võimalikest tagajärgedest nii inimtegevusele kui ka keskkonnale. Kliimamuutuse mõju ei saa päris täpselt ennustada, mistõttu tuleb mõelda kohanemisvõimele ja käsitleda ebamäärasust, eriti poliitika kujundamisel.

Kliimamuutuse põhjuseks peetakse kasvuhoonegaaside ja aerosoolide suurenenud kontsentratsiooni atmosfääris. Seetõttu on vaja heitkoguste vähendamise meetmeid. Peale globaalse soojenemise on kliimamuutuse olulisteks mõjudeks merevee taseme tõus ja üha äärmuslikumad ilmastikunähtused (nt kuumalained, paduvihmad, äkktulvad ja tormid). See tähendab, et vaja on ka kohanemismeetmeid.

BalticClimate’i töövahendi abil on teil kui poliitikakujundajatel võimalus (ja kohustus) hakata samm-sammult tegelema sellega, et kliimamuutusega toime tulla. Esimene samm on ettevalmistus tulevasteks otsusteks. Probleemi tunnistamine ning enda kurssiviimine kliimamuutuse ja selle mõjudega aitab teil kindlaks teha säästva arengu probleemid ja võimalused oma piirkonnas, linnas või vallas.

Piirkonna haavatavuse hindamine on teine samm kliimamuutusest tulenevate mõjude, probleemide ja võimaluste väljaselgitamiseks. Sektoritevaheliste koostoime ja konfliktide väljaselgitamiseks tuleb kaasata võimalikult palju valdkondi (nt transport, energia-, elamu- ja põllumajandus).

Kolmas samm on strateegilise suuna kindlaks määramine, mida teete peaasjalikult teie kui poliitikakujundaja, kuid seda mõjutavad ka teised otsusetegijad. See, kuidas te kliimamuutuse probleemiga toime tulete, mõjutab suuresti kohalikke ettevõtteid ja energiasektori osalisi.

Sammsammulise protsessi lõpuleviimine tähendab kokkuleppe sõlmimist või tegevuskava väljatöötamist. Seejärel võib alata elluviimisetapp. Selle, neljanda sammu puhul on eesmärkide saavutamiseks ning protsessi ülevaatamiseks ja täiustamiseks oluline seire ja protsessi hindamine.

Kliimamuutus võib avaldada teie piirkonnale, linnale või vallale nii negatiivset kui ka positiivset mõju. Seetõttu käsitleb BalticClimate’i töövahend neid mõlemaid. Kogu sellel protsessikesksel teekonnal rõhutatakse nii probleeme kui võimalusi.

Kliimamuutuse ja BalticClimate`i töövahendi kokkuvõtlikuks tutvustamiseks
poliitikakujundajatele on mõeldud parempoolses kastis asuv ettekande vorm.
Ettekannet saab alla laadida ja täiendada vastavalt kasutajate vajadusele.


Alusta: Probleemi tunnistamine