Vastutuse võtmiseks peavad teil olema mõningad taustteadmised järgneva kohta….

Heitestsenaariumid

Teie piirkonna kliimamudelite ja -stsenaariumide väljatöötamiseks kasutatakse üleilmseid heitestsenaariume. Stsenaariumi koostamiseks sisestatakse erinevad kasvuhoonegaaside heitkogused, mida mõjutavad rohkemal või vähemal määral majanduskasv, rahvastiku areng, tehnoloogia, energia tootmine ja tarbimine ning põllumajanduse areng.

Kliimamudelid ja -stsenaariumid ning prognooside ebamäärasus

Kliimamudelid aitavad kliimamuutusest aru saada. Nende abil luuakse erinevaid kliimamuutuse stsenaariume. Spetsialistid saavad teie piirkonna tulevase kliima välja arvutada numbriliste kliimamudelite abil, mille koostamiseks on kasutatud atmosfääri, maismaa, ookeani, järvede ja jää andmeid. Need piirkondlikud kliimamuutuse prognoosid, mis enamasti töötatakse välja järgmise saja aasta kohta, võivad aidata teil ennustada kliimamuutuse võimalikke mõjusid ja poliitikakujundajatena töötada välja oma piirkonna strateegiad. Kliimamuutuse stsenaariume peate küsima oma piirkondlikelt või riiklikelt kliimaekspertidelt ja meteoroloogidelt, kuid selles töövahendis esitatakse näited piirkondlike prognooside kohta.

Vägagi tõenäoliselt olete sarnastel asjaoludel pidanud otsuseid tegema ka varem. Ent kliimamuutuse mõjudega toimetulekuks peate tundma teatavaid heitestsenaariumidega seotud ebamääraseid tulemusi. Kliimamudelid ja -stsenaariumid on nende aluseks olevate eelduste tõttu ebamäärasust täis. On olemas palju erisuguseid mudeleid, mis annavad eri tulemusi. Eri mudeleid kombineerides võite saada siiski usaldusväärsemaid tulemusi kui lihtsalt üht mudelit vaadates.

Oluline on teada, et kliimamuutuse prognoosid on ebamäärased. Ent prognoosid näitavad seda, kuidas kliima tulevikus areneb, ja annavad vastuseid võimalike muutuste kohta. Ärge lükake kliimamuutusele reageerimist ebamäärasuse ettekäändel edasi. Strateegiad ja juhtimisprotsessid suurendavad teie piirkonna vastupidavust, ligitõmbavust ja konkurentsivõimet – seega ärge tundke ebamäärasuse ees hirmu, vaid hoopis töötage selle kallal.

Peamised kliimamuutusele reageerimise viisid

Vastutustundlikule käitumisele panevad aluse kaks peamist kliimamuutusele reageerimise viisi.

Leevendamine on kliimamuutuse tulevaste üleilmsete mõjude ennetamise strateegia. Kui otsustate vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust ja edendada leevendamismeetmeid (nt energiasäästu ja suuremat tõhusust, taastuvate energiaallikate kasutamist), ei peatu kliimamuutus otsekohe, vaid võib väheneda tulevane mõju inimsüsteemidele (nt taristule, asulatele, ettevõtetele) ja keskkonnale (nt mullale, taimestikule, elurikkusele).

Vaja on ka kohanemist, sest kliimamuutus leiab aset juba praegu. Sellised kliimamuutuse mõjud nagu kuumalained, paduvihmad, äkktulvad ja tormid on ettenägematud ja nõuavad üha enam nii taristu ja maakasutuse tehnilist kohandamist (nt tammid, rohkem vaba maad üleujutusvee sisseimamiseks ja kliimaseadmed) kui ka osaliselt institutsioonide kohanemist võimekuse ümberkorraldamiseks. Jõulised leevendamismeetmed vähendavad kogu maailmas kohanemisvajadust.

Leevendamise ja kohanemise vahel on tihe seos ning nende ühine käsitlemine on tõhusam kui kummagagi eraldi tegelemine. Tihtipeale jäetakse kohanemise ja leevendamise võimalikud koostoimed ja vastuolud kahe silma vahele – selle tulemuseks võib olla ebapiisav kohanemine. Samuti on sageli tegu sellega, et strateegiaid juhivad erinevad otsusetegijate rühmad (nt poliitikakujundajad, haldusüksused, ettevõtete juhid).

Mõistlik oleks lõimida ja kaasata leevendamine ja kohanemine tuttavasse ja laialdaselt kasutatavasse säästva arengu raamistikku. Mõju/haavatavuse hindamisega saate tagada, et teie piirkonna majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid asjaolusid võetakse teie planeeringus arvesse.

Kui teil tekib kliimamuutuse kohta lisaküsimusi, vaadake meie vastuseid selleteemalistele korduma kippuvatele küsimustele siit.

Näidete kastis leiate ühe näite kliimamuutusega kohanemise metoodika kohta piirkonna tasandil.


Edasi: Tegutsema asumine