Edendada tuleb säästvat transporti.


Muutke transpordivajadus võimalikult väikeseks

Piirkonnad tuleb kavandada nii, et inimeste ja kaupade vedamise vajadus oleks võimalikult väike. Füüsiline taristu peab olema võimalikult väike ja optimaalne. Piirkonna liikumisplaanide väljatöötamisel võib kutsuda riigiasutusi, koole ja suuremaid ettevõtteid üles uurima välja kodanike ja klientide vajadused ning muutma säästva transpordi lahendused rahvale meeldivamaks. Samuti tuleks edendada liikuvuslahendusi, kus on arvestatud ka ettevõtete ja kaugemalt tööle käijatega.

Leidke võimalikult palju lahendusi, mis soodustavad kergliiklusvahendite kasutamist

Eelistada tuleks lahendusi, mis soodustavad jalgsi käimist, jalgrattaga sõitmist ja ühissõidukite kasutamist. Jalg- ja kergliiklusteed peaksid moodustama võrgustiku, mille kaudu pääseb kasutama piirkonna põhiteenuseid ning mis soodustab jala käimist ja jalgrattaga sõitmist sellistesse igapäevastesse sihtkohtadesse nagu töökoht, kool, teenindusasutused ja pood. Edendada tuleb parkimiskohtade haldust ja autovabu alasid. Peale selle võib vähe CO2 tekitavate sõidukite (nt elektriautode või biogaasil töötavate autode) kasutamist propageerida erihüvede abil (parkimise eelisõigustega linnades).

Erilist tähelepanu tuleb pöörata jalgrattaparklatele. Selleks tuleb ala planeerimisel reserveerida sobiv koht (eelkõige teenindusasutuste lähedal). Jalakäijate teede ja kergliiklusteede teemaplaneeringud on head planeerimisvahendid. Jalakäijate alad ja kvaliteetne avalik ruum muudavad kesklinna meeldivamaks ja elavdavad sealset ettevõtlust. 

Püüdke võimalikult palju suurendada ühissõidukite kasutamist

Teave ühistransporditeede, -liinide ja sõidugraafikute kohta peab olema internetis lihtsalt kättesaadav. Eri transpordiliikide kombineerimisel on abi asjaomase piirkonna säästva lõimitud ühistranspordi plaanist. Bussi- ja rongiliiklus peavad olema seotud, et ühest liiklusvahendist saaks mugavalt teise üle minna. Planeerimisele aitab kaasa raudtee- ja maanteevõrgustiku nõrgimate ühenduskohtade analüüs. Kõiki neidsamu hüvesid kasutavad ka turistid.

Vaadake ka teisi teemakategooriaid, mida kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist arvestav planeerimine hõlmab:

» kohalik kliima ja tuleviku kliimastsenaariumid
» kompaktne ja mitmekesine asutusstruktuur
» energiatõhusus
» mugav ja tervislik keskkond
» üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine
» strateegiline planeerimine 
» kulud