Üldisse ülevaatesse peaksid kuuluma andmed maismaad, rahvastikku ja peamist (majandus-)tegevust kirjeldavate iseärasuste kohta. Me soovitame kasutada järgmisi statistilisi näitajaid, mis võivad veidi varieeruda sõltuvalt teie konkreetsest vajadusest:

  • piirkond,
  • maakasutus,
  • rahvastiku struktuur,
  • suurima rahvaarvuga linnad,
  • SKT inimese kohta,
  • tööhõive sektorite kaupa,
  • SKT sektorite kaupa.

Tagasi