Soovitatavalt võiks koguda järgmisi statistilisi näitajaid:

  • energia kogutarbimine,
  • energiakasutus tegevusala järgi,
  • kasutatava energia liik (taastuv ja mittetaastuv),
  • kasvuhoonegaaside heide – erimärgid (CO2, CH4 või N2O),
  • (taastuv)energia tootmise võimalus (nt jäätmekäitluskohad).

Tagasi