Sotsiaal-majanduslikke andmeid käsitlevas üldosas puutusite juba kokku kogu põllumajandusmaa osakaaluga. Nüüd saate lähemalt uurida, kuidas põllumajandusmaad tegelikult kasutatakse. Milliseid peamisi põllukultuure ja loomi kasvatatakse? Kui teie piirkonna põllumajandusettevõtete suurus on teada, on lihtsam edasi liikuda.

Soovitatavalt võiks koguda järgmisi statistilisi näitajaid:

  • põllumajandusmaa tegevusliikide järgi,
  • peamised põllukultuurid ja loomaliigid,
  • põllumajandusettevõtete arv suuruse järgi,
  • energiakasutus tegevusala järgi.

Tagasi